Horoscop

Astrologia (din greacă: άστρον astron: stea, și λόγος logos: știință, teorie, studiu) înglobează un ansamblu de cunoștințe, tradiții și credințe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă importanță și semnificație raporturilor ce se nasc din pozițiile relative ale corpurilor cerești și a altor detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Se presupune că aceste raporturi astrale ar cuprinde semnificații utile pentru interpretarea personalității a omului. Un practicant al astrologiei este numit astrolog. Astrologii cred că mișcările și pozițiile corpurilor cerești influențează direct viața de pe Pământ sau corespund unor evenimente din viața umană.  Astrologii moderni definesc astrologia ca pe un limbaj simbolic, un fel de artă sau o formă de divinizare. În ciuda diferențelor de opinii, majoritatea astrologilor sunt de acord că poziționările corpurilor cerești folosesc la interpretarea evenimentelor trecute și prezente precum și la prezicerea viitorului. Comunitățile științifice consideră astrologia o pseudoștiință sau o superstiție. (potrivit wikipedia)

Dacă doriți totuși cu insistență să citiți ”horoscopul ”, deoarece noi nu avem personal specializat (și mai ales fiindcă nu vrem să vă mințim…) vă invităm să vă lăsați ”amăgiți” de cei care se pricep – apăsați AICI