Băile Romane din Trascău

Apusenii sunt munţii care ne pun cel mai serios la încercare răbdarea şi capacitatea de orientare în teren. Frumuseţile lor sunt bine ascunse, iar prezenţa acestora este de cele mai multe ori nebănuită în marea de coline monotone. Numai turistul pasionat, bine echipat şi obişnuit cu rigorile muntelui poate cuceri multitudinea de frumuseţi apusene. La extremitatea estică a acestei grupări de munţi din Carpaţii Occidentali se individualizează Munţii Trascăului, alcătuiţi dintr-o pătură sedimentară calcaroasă din Cretacic şi Jurasic (Mezozoic). Calcarele apar fie sub forma barelor alungite, în care s-au format zecile de sectoare de chei tăiate de apele din bazinul Mureşului, fie sub forma klippelor calcaroase (denumite şi olistolite), poate cele mai plăcute surprize ale Apusenilor.

Cheile Cetii, denumite popular (şi pe bună dreptate) Băile Romane, reprezintă contactul pârâului Cetea cu una dintre klippele calcaroase atât de frecvent întâlnite în Apuseni. Klippele sunt blocuri de calcar desprinse dintr-o faleză de vârstă mezozoică, transportate gravitaţional pe taluzul continental şi prinse între alte sedimente. Apa râului Cetea a erodat monolitul, ajungându-se la rezultatul spectaculos din prezent: marmite în care s-au format minunate cascade, dar şi „colţi” impunători. Pe lângă lanţul de cascade la bază, ne putem perinda (cu atenţie şi pe timp uscat) prin partea superioară a stâncillor ascuţite, denumite local atât de „jucăuş”: Măriuţa, Chicuiata, Şinghiţaua şi Chiatra Şasă.

La Băile Romane se ajunge cel mai uşor pe traseul marcat care urcă din satul Cetea (Alba) spre Piatra Cetii şi cătunul Răicani. Din centrul satului sunt circa 3 kilometri, lar de la ultimele case este numai 1 kilometru. Puteţi efectua un circuit de o zi (de vară), plecând de la Cetea spre Răicani şi apoi peste munte spre Cheile Râmeţ. Indiferent cum alegeţi să vizitaţi Apusenii, ţineţi cont că „e vai şi-amar de soartă dacă n-ai cu tine hartă”!