Cele 7 inteligenţe umane şi ansamblul manifestării lor

Inteligenţa biologică: Capacitatea organică, automată şi sistemică de a susţine funcţiile vitale ale organismului, de a semnala, corecta şi vindeca alte deviaţii şi dezechilibre, şi de a multiplica şi reface sisteme, subsiteme, organe, ţesuturi, celule, etc., în rezonanţă cu inteligenţele superioare. Include subinteligenţe ca : Celulară, senzorială, ecologică.

Inteligenţa emoţională: Setul de capabilităţi de relaţionare socială ce implică abilităţile de a percepe, relaţiona, înţelege şi gestiona emoţiile şi sentimentele proprii şi ale altora, cu scopul de a-ţi ghida acţiunile şi gîndirea. Include sub-inteligenţe ca: afectivă, sentimentală, pasională.

 Inteligenţa intelectuală: Poziţionarea şi relaţionarea noastră deprind foarte mult de acest aspect. „Totalitatea capacităţilor individului de a acţiona cu un sens, de a gîndi raţional şi de a gestiona relaţia cu tot ce îl înconjoară intr-un mod eficient” – David Wechsler. Abilităţile acestei inteligenţe: rezolvarea problemelor, înţelegere verbală, relaţionalizarea, reţinerea de date, viteza de procesare a informaţiilor. Include subcategoriile: conştiente, subconştiente şi inconştiente.

Inteligenţa volitivă: Capacitatea de a lua decizii provenite din autenticitate şi în direcţia eliberării şi evoluţiei personale, întărită de consecvenţă şi rigoare. Include sub-inteligenţe ca: imaginară, decizională, de asumare (a legămintelor şi jurămintelor).

Inteligenţa comunicaţională: Puterea de a provoca schimbarea interioară şi exterioară prin intermediul capacităţilor multiple de exprimare necondiţionată. Include categorii ca:  Somatica (audio, vizuală, olfactivă, gustativă şi tactilă),  Metacomunicarea (codificare, paralingvistică, kinestezică) şi Supracomunicare ( clarviziune, claraudiţie, premoniţie).

Inteligenta spirituală: întăreşte caracterul umanist şi moral al universului, fiinţelor şi fenomenelor, şi include prin definiţie concepte ce transced lumea materială: mulţumire, compasiune, toleranţă, iubire, iertare, responsabilitate sau grijă faţă de alţii. Include sub-inteligenţe ca: ale intenţiei, discernămîntului, a eticii.

Inteligenţa holistică: Reprezintă capacitatea de a conştientiza şi a-ţi răspunde marilor întrebări ale existenţei umane (cum ar fi sensul vieţii şi al morţii într-o experienţă umană determinată în timp şi imperfectă), prin transformare interioară şi experimentarea contemplării, a practicilor sprirituale şi/sau a ritualurilor religioase. Include sub-inteligenţe ca: a rezonanţei, a coerenţei, a armoniei.

  • Reflectaţi asupra experienţelor de viaţă a semenilor, mai ales din experienţele dureroase.
  • Nivelul de integrare maxim al tuturor elementelor în întreg şi dezvoltarea sinergiei între toate inteligenţele vieţii.
  • Descoperă secretele succesului din eşecuri.
  • Dezvoltă spiritul critic constructiv
  • Învaţă de la alţi oameni, în special de la oamenii înţelepţi în viaţă şi din literatura marilor înţelepţi.
  • Cultivă o atitudine de a fi deschis la minte, curios şi întrebător.
  • Dezvoltarea curajului de a explora şi a te angaja în viaţă.

Cel mai bun mod de a învăţa este prin modelare, reflecţie şi acţiune. Apoi feedback şi autocorectare.