Centre comunitare de învățare permanentă, pentru îmbunătățirea continuă a calificării profesionale, pentru adulții până la 64 de ani

scoli pentru adulti

Executivul a aprobat astăzi constituirea şi funcţionarea centrelor comunitare de învăţare permanentă, instituţii care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerinţelor mediului de afaceri şi în acord cu programele europene de educaţie pe tot parcursul vieţii, se arată într-un comunicat oficial.
Toate etapele privind acreditarea, evaluarea periodică, organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare de învăţare permanentă fac obiectul unei hotărâri adoptate de Executiv în şedinţa de astăzi.
Comunicatul Guvernului precizează: „Centrele pot fi înfiinţate ca instituţii publice de subordonare locală sau ca activităţi pe lângă o instituţie de subordonare locală finanţată integral din bugetul local, cu condiţia încadrării în numărul maxim de posturi al unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin buget. Acestea pot fi finanţate din venituri proprii ale autorităţilor locale, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii, sponsorizări, taxe de participare, care sunt aprobate ca taxe speciale.
Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât şi de adulţi, însă înfiinţarea lor are ca principală ţintă încurajarea adulţilor cu vârste între 25 şi 64 de ani să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, obiectivul fiind creşterea gradului de participare la astfel de activităţi de la 1,5% cât este în prezent, la 10% în 2020”.
Fiecare centru va acoperi minimum patru arii de competenţă: management/coordonare, servicii educaţionale, utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, administrativ-financiar.
Potrivit Executivului, activitatea centrelor comunitare de învăţare permanentă are în vedere:
– Facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunităţii pe piaţa muncii;
– Creşterea şanselor de integrare socio-profesioală şi de dezvoltare personală;
– Creşterea nivelului de educaţie a membrilor comunităţilor;
– Identificarea periodică şi satisfacerea nevoilor de educaţie permanentă la nivelul comunităţii locale pentru toate categoriile: copii, tineret sau adulţi;
– Oferirea de informaţii actualizate şi complete referitoare la tipurile de servicii educaţionale formale şi non-formale diponibile în comunitate;
– Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor educaţionale şi a competenţelor sociale şi profesionale.
Durata fiecărui program de formare este flexibilă şi se stabileşte de coordonatorul activităţii şi partenerii furnizori de educaţie şi formare. Competenţele profesionale dobândite vor fi certificate prin documente care să ateste cunoştinţele, abilităţile, calificările obţinute după urmarea acestor programe. În funcţie de durata şi specificul activităţii, aceste documente pot fi adeverinţe, atestate, certificate de calificare profesională, certificate de competenţe şi diplome.
Potrivit Guvernului, constituirea centrelor comunitare de învăţare permanentă umăreşte o mai bună pregătire a forţei de muncă, ceea ce contribuie la sprijinirea mediului de afaceri, precum şi la creşterea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii al tuturor oamenilor, indiferent de apartenenţa socială, etnică, de gen, de confesiune sau de zona rezidenţială. Descarcă pdf cu legea aceasta: HGNF-1