Creșterea economică a României NU se regăsește în bunăstarea țării, ci altundeva, UNDE?

Dincolo de lauda celor aflați la guvernare, am încercat să aflăm cum mai stă România la capitolul creștere economică, raportată această creștere la nivelul de trai și la realitatea cotidiană.

Pe site-ul oficial al Institutul Național de Statistică am găsit datele pe care le publicăm mai jos cu scopul de a limpezi ,,povestea,, că economia românească dùduie!… (ca o dudùie!)

Probabil duduie fiindcă ne pleacă resursele naturale din țară și raportăm creșteri economice din asta, din faptul că guvernele anterioare dar și cel actual au permis și permit legal ca pădurile noastre să plece din țară odată cu multe alte resurse.

Producția internă de alimente și a celor de larg consum stagnează, importăm orice… Forța de muncă fuge din țară, tinerii fug din țară… iar bravii noștri aleși se laudă că economia merge strună.

Dacă merge bine economia: Unde se duce bunăstarea? Creșterea cui aduce beneficii? Unde se regăsește creșterea miraculoasă în bunăstarea cetățenilor de rând?

Iată câteva date pentru a ne lămuri cum stă treaba cu creșterile. Veți găsi la final și situația salariilor și evoluția prețurilor. Să mai vorbim și despre împrumuturile contractate de cei aflați la putere? Împrumuturi despre care habar nu avem cum sunt cheltuite însă știm că trebuie date înapoi și știm CINE le plătește!


Evoluția PIB în trimestrul I 2019 

COMPARATIV CU TRIMESTRUL IV 2018, PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL I 2019 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI MARE CU 1,3%

In trimestrul I 2019, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,3%.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2018 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,1%.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2019 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2018, publicată în comunicatul de presă nr. 83 din 8 aprilie 2019.

Astfel :
– rezultatele trimestrului II 2018, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 101,3% la 101,2% ;
– rezultatele trimestrului III 2018, comparativ cu trimestrul II 2018, au fost revizuite de la 101,4% la 101,5%;
– rezultatele trimestrului IV 2018, comparativ cu trimestrul III 2018, au fost revizuite de la 100,9% la 101,0%.
(Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.)

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

În luna martie 2019, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut atât față de luna precedentă cu 7,4% cât și faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 4,6%

Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie

– În luna martie 2019, comenzile noi din industria prelucrătoare, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, au crescut atât față de luna precedentă cu 5,8% cât și faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,4%.
– În perioada 1.I-31.III.2019, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2018, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali cu 5,6%.

Câștigul salarial mediu lunar

În luna martie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5050 lei, cu 4,8% mai mare decât în luna februarie 2019.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3075 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 142 lei (+4,8%).
– Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7491 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1752 lei). Martie 2019 comparativ cu Martie 2018
– Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,7%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
– Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,3%.
– Indicele câştigului salarial real a fost de 104,3% pentru luna martie 2019 faţă de luna precedentă.
– Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 214,0%, cu 8,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2019

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
– cu 67,8% în fabricarea produselor din tutun;
– între 12,0% şi 24,0% în fabricarea băuturilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice);
– între 8,5% şi 11,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
– între 6,0% şi 8,0% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2019 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Singura scădere a câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-a înregistrat în extracţia minereurilor metalifere (-0.9%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,0% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistenţă socială (+1,4%), respectiv în administraţie publică (+0,5%)

Indicii producției industriale (IPI)

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ ÎN LUNA MARTIE 2019
– În luna martie 2019, producţia industrială a crescut faţă de luna precedentă cu 8,1% ca serie brută, respectiv cu 0,3%, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.
– Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 0,2% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,4%.
– În perioada 1.I – 31.III.2019, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2018, producţia industrială a fost mai mare cu 0,6% ca serie brută, respectiv cu 1,2%, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

În luna martie 2019, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 8,1%, datorită creșterii industriei extractive (+12,5%) şi industriei prelucrătoare (+9,5%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 1,6%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 0,3%, susţinută de creşterile din industria extractivă (+1,9%) şi industria prelucrătoare (+0,6%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 1,1%. Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a fost mai mică cu 0,2%.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 8,5%, iar industria extractivă și industria prelucrătoare au crescut cu 1,3%, respectiv cu 1,2%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 1,4%, ca efect al creşterilor din industria prelucrătoare (+3,8%) și industria extractivă (+1,6%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 8,1%.
În perioada 1.I – 31.III.2019, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2018, producţia industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,6%, datorită creşterilor industriei prelucrătoare (+1,2%) şi industriei extractive (+0,3%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a
scăzut cu 2,7%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I – 31.III.2019, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2018, a crescut cu 1,2%, susținută de creşterile din industria prelucrătoare (+2,4%) și industria extractivă (+0,5%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,7%.

Cifra de afaceri în comerț și servicii prestate în principal populației

În luna martie 2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 19,5% cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,2%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 9,1% cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,8%.

– Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 5,1% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,3%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent a crescut atât ca serie brută cu 18,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 18,3%.

– În perioada 1.I-31.III.2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-31.III.2018 atât ca serie brută cu 5,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 17,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 16,4%.

RATA ANUALĂ A PREŢURILOR DE CONSUM A FOST DE 4,1%, IN LUNA APRILIE
2019
– Preţurile de consum în luna aprilie 2019 comparativ cu luna aprile 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,4%.
– Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2018 – aprilie 2019) faţă de precedentele 1


Așadar, economia a crescut cu 5%. Bine!… salariile au crescut cu 4,8%. Foarte bine! Prețurile au crescut 4,1%. Minunat!

Deci, realmente, bunăstarea omului de rând a crescut cu 0,7%. Oare?!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.