Cursuri pentru „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”

expert european

Direcția Formare și Perfecționare Profesională a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizează cursul avizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, intitulat: EXPERT ACCESARE  FONDURI  STRUCTURALE  ȘI  DE  COEZIUNE  EUROPENE  (COD COR 242213) 26.06-05.07.2017

Cursul acoperă tematică necesară pentru scrierea unei cereri de finanțare și implementarea proiectului, indiferent de tipul de proiect sau sursă finanțării.

Cursul se adresează societăților, instituțiilor, ONG-urilor, precum și tuturor celor care doresc să se dezvolte cu ajutorul propriilor forțe, prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă.

De asemenea, având un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează membrilor echipei de proiect care, la finalul programului, vor obține competențe/abilități specifice, necesare scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de succes. Totodată, precizăm că, în tot acest timp veți beneficia de experiență practică a trainerilor, care au rolul de a va consilia și îndruma prin proceduri legislative și va vor răspunde întrebărilor aferente.

 Obiectivele programului de formare

Cunoașterea cadrului programatic și instituțional de accesare al fondurilor europene în România;

Cunoașterea normelor legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;

Evaluarea Ghidului Solicitantului și a criteriilor de eligibilitate;

Scrierea cererii de finanțare;

Cunoașterea etapelor realizării unui proiect;

Cunoașterea regulilor de monitorizare și control;

Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerințelor europene;

Cunoașterea politicilor de achiziții publice necesare derulării proiectelor;

Însușirea deprinderilor privind încheierea contractului de finanțare

 Tematică abordată

Care sunt programele de finanțare prin care puteți obține banii europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare a instituției?

Care sunt pașii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile?

Cum completam o cerere de finanțare?

Accesarea fondurilor europene și utilizarea lor corectă.

Ce implică din partea instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale?

Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

*Se va lucra pe bază Ghidului Solicitantului și se vor prezența Exemple de bună practică.

Cui se adresează acest program de formare?

Persoanelor care doresc să învețe/scrie/acceseze proiecte cu finanțare europeană.

Taxa de participare: 1000 Lei (10% reducere pentru membrii CCIAT)

(20% reducere pentru absolvenții cursului ‘Manager Proiect’, din cadrul CCIATimis)

Perioadă: 26.06 — 05.07.2017

Program: Luni — Vineri, între orele 17:00 — 20:00

Locul de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisă, Nr. 22

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului!

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie * după caz, copie diplomă * minim studii medii, original adeverință medicală de la medicul de familie/medicul instituției.

Informații și înscrieri se pot obține zilnic, între orele 08.00-16.00, la sediul Direcției Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT (Centrul Regional de Afaceri, Cameră 110), tel. 0256/219 172, 0742/924 344, e-mail: mmuresan@cciat.ro