Cum lucrează sfinţii pentru noi şi în ce probleme ne pot ajuta

Sfinţii au un rol foarte important în viaţa noastră. Fiecare dintre ei au trăit în secole diferite şi sînt specializaţi pe un anumit tip de ajutor – asta pentru că, în viaţa lor trăită aici pe pămînt, au făcut minuni diferite între ei.

O să vă vorbesc despre ajutorul lor, pe problemele care le întîmpinaţi în viaţa voastră. Dacă vă rugaţi pe o problemă, trebuie să ştiţi ce sfînt vă poate da ajutorul în ceea ce aveţi nevoie.

Mîntuitorul Hristos vă poate ajuta în toate problemele pe care le aveţi, dar ce este important să ştiţi, e că cel mai bine este să cereţi de la El iertare de păcate. Şi să nu uitaţi nici o clipă să Îi mulţumiţi pentru tot ajutorul.

Un părinte îmbunătăţit – îmi scapă acum numele – spunea că, în fiecare zi să îl rugăm pe Dumnezeu mai întîi pentru iertare de păcate, apoi să facem cererea şi imediat să Îi şi mulţumim, anticipat, ca şi cum ştim clar că dorinţa noastră este îndeplinită.

E bine să Îi mulţumim toată ziua. Mulţumesc Doamne că m-ai ajutat astăzi cu problema x,y, z.

Se citeşte pentru iertare de păcate:

Canonul de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos.

Se poate citi şi o singură dată pe săptămînă. Potrivit ar fi în ziua de vineri, pentru că această zi este una de post şi este ziua sufletului. (vă voi scrie şi despre însemnătatea zilelor săptămînii).

Nu este indicat să vă faceţi voi singuri canoane imposibile şi să începeţi să citiţi un acatist timp de 40 de zile, dacă nu puteţi (vin şi piedici).

Ca să stai zi de zi pe concentrare pînă la 30 de minute, să fii atent la orice rînd citit şi el să fie citit cu evlavie, şi timp de 40 de zile, nu este foarte uşor.

Deci, să nu ne impunem canoane grele, pe care nu le putem duce singuri pînă la capăt. Cei care au timp, pot citi un acatist, 4 zile pe săptămînă, adică în zilele de luni, miercuri, vineri şi duminică.

Cei care nu au timp, pot să citească chiar şi o dată pe săptămînă, dar cu multă atenţie la ce citesc, cu multă dragoste şi cu foarte multă credinţă şi încredere că vor izbîndi în ceea ce doresc ca Dumnezeu să le împlinească cererea.

Dumnezeu nu spune să citeşti zi de zi dar să fii obosit şi cu mintea aiurea. Poţi citi o dată sau de două ori pe săptămînă, căci Dumnezeu nu contorizează cantitatea ci calitatea. Şi El vede fiecare suflet cu ce dragoste şi credinţă citeşte.

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus încă de cînd vieţuia pe pămînt (versetele se găsesc în Sfînta Evanghelie), că Îi putem cere ajutorul şi direct dar şi prin sfinţii pe care ni i-a dat.

Ne putem adresa şi direct, dar este bine să ne folosim şi de aceste ajutoare, care mijlocesc pentru noi. Exact ca atunci cînd vrem să ne rugăm la Tatăl Ceresc.

Mîntuitorul a spus că nimeni nu ajunge la Tatăl decît prin El. În Evanghelii scrie: Iisus i-a zis: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Deci, să luăm aminte.

Dacă dorim să citim un acatist al Mîntuitorului, atunci să citim „Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos” şi vom primi ajutor în funcţie de credinţa noastră.

Alte acatiste care pot fi citite sînt şi cele din zilele cu praznice mari împărăteşti. Adică: „Acatistul Învierii Domnului” – se poate citit în toate zilele Sfintelor Paşti sau „Acatistul intrării Domnul în Ierusalim” – care se citeşte numai în ziua de Florii, ş.a.m.d.

Maica Domnului ne dă ajutor foarte mare şi putem citi următoarele acatiste pe următoarele probleme:

Se citesc:

Paraclisul Maicii Domnului – cînd sîntem tulburaţi sufleteşte şi pentru ajutor în probleme de tristeţe mare, boală, ajutor mare. Dar obligatoriu se ţine post în zilele cînd citim.

Şi la Mîntuitorul Hristos la fel. Nu poţi să îţi umpli burta cu o ciosvîrtă de carne şi apoi te aşezi în genunchi să citeşti un acatist. Respect şi post trebuie în acea zi.

Sfîntul Acoperămînt la Maicii Domnului – mai ales cînd cineva este în spital bolnav (să îi acopere patul), pentru cei plecaţi în călătorie să îi acopere de orice rău sau pentru persoane care lucrează pe schele, sau pompieri cu focul etc.

Folositor că Maica Domnului acoperă casa respectivă, patul, capul etc. pune Sfîntul ei Acoperămînt şi înveşeşte, protejează.

Acatistul Maicii Domnului bucuria tuturor celor necăjiţi – se citeşte cînd vine un necaz din senin.

Acatistul Maicii Domnului potirul nesecat – pentru lecuire de beţie

Acatistul Maicii Domnului – cel general este bun pentru toate problemele

Să vă scriu şi despre sfinţi, pe ce ajutor sînt specializaţi.

Acatistul sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana – se citeşte pentru căsătorie şi în ziua de luni, care este ziua de casă şi a îngerului păzitor.

Acatistul Sfintei Paraschiva – se citeşte pentru boli grele, ciudate, pentru persoane care au luat-o pe un drum foarte greşit (asta însemnînd că diavolul le-a luat minţile şi nu mai găsesc calea lor normală), sau pentru persoane demonizate.

Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil – este un acatist foarte puternic şi se citeşte în special pentru protecţie. A casei, a inimii, a capului, protecţie împotriva oricărui vrăjmaş văzut sau nevăzut.

Sfinţii Arhangheli au putere extrem de mare şi stau foarte aproape de Domnul. Să nu uităm că Sfîntul Arhanghel Mihail l-a dat jos pe Lucifer din rai.

Are o putere mare, ţine o sabie în mînă. Sfîntul Arhanghel Gavrii este vestitorul zorilor, el are o trîmbiţă şi în fiecare dimineaţă trezeşte toată suflarea de pe pămînt.

El mai aduce şi veştile bune. Ştiţi că i-a dat vestea Fecioarei Maria că va avea un fiu (Bunavestire). Dacă aşteptaţi o veste rugaţi-vă la el printr-o scurtă rugăciune, ca să fie o veste bună.

Ca o paranteză (visele pe care le aveţi după ora cinci dimineaţa, adică între 5 şi 6 sau 5 şi 7, pot avea mesaj divin. Se mai spune că nu e bine să umblaţi aiurea noaptea între orele 12 şi 5 pentru că protecţia pe pămînt este foarte scăzută.

Între aceste ore, majoritatea îngerilor sînt la Sfînta Liturghie în cer şi demonii cam umblă mult în acele ore. Sînt ore cu protecţie mai scăzută.

De aceea este indicat ca între aceste ore omul să se doarmă. Se poate merge la o petrecere în casa cuiva, sau într-un loc închis.

Problema este pe stradă, pe cîmp, în locuri mai pustii etc. locurile deschise şi foarte deschise sînt locuri cu protecţie mai scăzută. De reţinut că îngerul păzitor este mereu cu noi. El are această misiune. Să ne ocrotească.

Sfîntul Mare mucenic Mina – se citeşte pentru ajutor la serviciu şi pentru toate problemele de serviciu. El are putere de rezolvare. Sau cînd se caută serviciu.

Mai are putere şi pentru rezolvarea unui furt, cînd vi se fură ceva vă descoperă cine a furat, apoi puteţi să vă rugaţi la el şi cînd aveţi un proces pentru că vi se va face dreptate.

Justiţie sau ceva de acest gen. Asta numai dacă ştiţi că aveţi dreptate şi cineva vă ia ce este al vostru. Sfîntul Mina vă va aduce dreptatea.

Sfînta muceniţă Ecaterina – un acatist bun de citit pentru cei care vor să reuşească la studii (mari), şi pentru tot ce e de reuşit legat de şcoală.

Sfîntul Stelian – se citeşte pentru ajutor în naştere uşoară, bebeluşi sănătoşi, copii mici, copii sub 18 ani. El ajută copiii.

Sfîntul Andrei – se citeşte pentru casă şi tot ce este legat de apărarea casei, ca să nu vină vrăjmaşi. Ca să nu ia casa foc sau la inundaţii etc. Este bun de citit şi pentru fetele care au ceva legat sau au un blestem pe ele şi nu se mărită.

Sfîntul Nicolae – se citeşte pentru daruri. Daruri de casă, de maşină, de serviciu, de ceva important. El este cu darurile. Bun de citit ca o fată să primească dar de căsătorie. Ajută şi fetele nemăritate să se căsătorească cu cei care sînt sortiţi şi nu cu alţii nepotriviţi.

Sfîntul Ierarh Spiridon – se citeşte pentru ajutor în operaţii, boli ceva mai grele.

Sfîntul Vasile cel Mare – se citeşte în necazurile cele mai grele şi trebuie ţinut post aspru. El avea putere mare să alunge demonii şi tot ce este întunecat. Încă din timpul vieţii era foarte sever şi de aceea ajută numai persoanele care au evlavie mare şi ţin post sever.

Sfîntul Antonie cel Mare – ajută celor care vor să se călugărească şi celor care vor să ducă o viaţă curată.

Sfîntul mucenic Haralambie – se citeşte pentru boli în special psihice sau tot ce şine de cap. este de mare ajutor

Sfîntul mucenic Gheorghe – se citeşte atunci cînd e nevoie de cîştigat o bătălie cu un vecin, insitituţie etc. El dă curaj şi putere celor care sînt în procese sau au bătălii de dus şi au nevoie de mult curaj.

Sfîntul Mare mucenic Pantelimon – un sfînt foarte, foarte blînd şi bun care ajută în toate bolile, mici sau mari (de la o banală răceală pînă la un ulcer).

Ne putem ruga zi de zi la el printr –o singură frază ca să ne dea sănătate sau să ne păzească sănătatea. Exemplu: „Sfinte Pantelimon ajută-mă să am sănătate în această zi ca să fac cutare lucru” sau „Ai grijă de sănătatea mea şi a familiei mele”.

Acatistul Sfîntului Fanurie – se citeşte pentru îndeplinirea unei dorinţe. Aici este un ritual. 9 zile la rînd se citeşte acatistul sfîntului şi în fiecare din cele nouă zile se dă de pomană la un om sărman, o plăcintă. În ziua a noua se dă o plăcintă mai mare.

Este un sfînt tare, tare bun şi ajută mult. În toate zilele cînd se dă de pomană plăcintele să se spună aceluia cre i se dă; „Vă dau de pomană această plăcintă pentru împlinirea dorinţei mele (nu se spune explicit dorinţa), şi pentru iertarea păcatelor mamei mele”.

Sfîntul aşa a lăsat cu limbă de moarte, să se pomenească mereu şi mama lui. Dacă se citeşte cu multă evlavie acatistul lui, el vine şi ajută mult.

Acatistul Sfîntul Nectarie – ştiţi că se citeşte pentru vindecarea cancerului.

Aici trebuie citit mai multe zile la rînd, adică 40, 70, după putere şi este obligatoriu scoaterea cărnii din alimentaţie şi după putere făcut canon şi mers zi de zi la biserica cu hramul lui (asta pentru cei care au o biserică cu hramul lui aproape de casă).

Citit zi de zi timp de 40 de zile sau 70 de zile acatistul şi mers zi de zi la el la biserică. Un mare sacrificiu dar cu mare rezolvare. Se mai citeşte şi pentru cei care nu pot avea copii.

Acatistul Buneivestiri – se citeşte de cei care nu pot avea copii, ca să primească veste că vor avea. Dacă e citit cu evlavie, se dau daruri de copii.

Acatistul Sfintei Cruci – un acatist de mare ajutor cînd e nevoie de protecţie puternică pe casă. Apărăr Sfînta Cruce pe toţi şi pe toată casa lor. E bun să îl citească şi cei care lucrează noaptea. Crucea apără de toate entităţile negative ale nopţii.

Acatistul Sfîntului Ciprian – se citeşte cînd sunt încercări mari în viaţa omului, cînd nimic nu merge, cînd totul pare că merge rău sau că stagnează, cînd sînt blesteme, vrăji. El dezleagă totul.

Depresie, tristeţe, deznădejde. Sau poate fi citit cînd cineva doreşte să se lase de fumat – adică în oprirea ispitelor şi corectarea defectelor. Pentru orice apărare de orice rău.

Acatistul Sfîntului Duh – se citeşte pentru reuşită la examene, învăţat uşor dar şi pentru ca Dumnezeu să lase darurile care le-a pus în om şi chiar să le sporească (pictat, cîntat, darul oratoriei, a oricărui lucru care să îl facă pe om mai bun în tot ceea ce face, adică să îi crească calităţile, de fapt darurile care le-a primit de la Dumnezeu).

Se mai citeşte şi pentru luminarea şi curăţirea trupului, a minţii. Este un acatist care nu are la începutul versului din condac bucură-te, ci vino să-mi dai, să mă înveţi, să mă bucuri etc.

Dacă vă mai aduceţi aminte de vreun sfînt şi vreţi să mă întrebaţi, puteţi să mă întrebaţi în căsuţa de comentarii. Articolul acesta este cam lung şi o să vă scriu într-unul mai scurt despre zile, ce însemnătate au ele şi alte lucruri folositoare.

Sper ca acest articol să vă folosească. Să rămîneţi în credinţă şi cel mai important lucru, să Îl iubiţi pe Hristos mult de tot, cu toată puterea voastră. Puteţi să îi spuneţi că Îl iubiţi, aşa o să Îl simţiţi în inimă. Şi puteţi vorbi şi cu îngerul vostru păzitor.

Vă aude. El ştie absolut tot ce faceţi în orice clipă, căci stă lîngă voi. Vorbiţi cu el şi cereţi-i ajutorul. O să vi-l dea. Întotdeauna.