Cum poate trece graniţa României un copil/minor însoţit

Vă pregătiţi de concediu în familie, aţi luat bilete şi v-aţi îngrijit chiar şi de paşaportul pentru copil.

Dacă plecaţi cu toţii din ţară, la graniţă nu veţi avea surprize. Lucrurile se complică însă atunci când minorul trece graniţa fără părinţi sau numai cu unul dintre aceştia.

În oricare dintre cazuri, copilul poate ieşi din ţară doar însoţit de o persoană fizică majoră, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, adică persoanele desemnate să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Iată cum poate trece graniţa României un copil/minor însoţit:

I. Având paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică, însoţit de ambii părinţi.

II. Având paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică, însoţit de un părinte care este în posesia unei declaraţii a celuilalt părinte, prin care acesta îşi dă acordul ca minorul să efectueze călătoria (document cu valabilitate 3 ani). O altă posibilitate este ca părintele însoţitor să posede documente doveditoare ale decesului celuilalt părinte;

III. Având paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică, însoţit de un părinte care poate face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

IV. Având paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică, însoţit de o alta persoană fizică majoră, dacă aceasta prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal (document valabil 3 ani). Declaraţia va cuprinde acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate şi datele de identitate ale însoţitorului. Declaraţia nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație, se deplasează însoțit în această țară. Sursa:gokid.ro