Cum să ,,invadăm” piața italiană cu produse românești

De pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada României în Republica Italiană (Ambasada României) am preluat un material extrem de util care ne poate informa corect cum să ne asigurăm nu doar cadrul legal dar și să obținem finanțare și consultanță în vederea deschiderii unei afaceri de export de produse românești, purtându-le pe piața italiană. Idei bune de afaceri le găsiți cel mai bine orientându-vă ce anume lipsește în zona unde ați prefera să operați comercial și, foarte important, identificarea producătorilor din România (în cazul în care nu sunteți voi înșivă acei producători) care realizează produse de calitate, vandabile în Italia, fie că poate fi vorba de produse tipice tradiționale românești, de artizanat sau produse industriale competitive. Iată, reproducem integral materialul preluat:

Promovarea exporturilor româneşti

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului românesc este reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002 (Monitorul Oficial nr. 727/04.10.2002) aprobată prin Legea nr.663/16.12.2002, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 81/25.01.2005.

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări.

I. Instrumente de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Prin Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerului Economiei sunt suportate cheltuielile privind:

a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice , precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinaţie pentru persoanele care participa la acţiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora cum sunt :TV, video, retroproiector, computer şi alte aemenea, a cheltuielilor de reprezentare şi protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea şi transportul materialelor de promovare şi de prezentare ,cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane şi alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea acţiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice şi acţiunilor de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d) realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul românesc, pe baze concurenţiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclamă cu caracter general în străinătate şi la ambasadele străine din România.

e) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţa de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei;

f) finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participa firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti.

Ministerul Economiei administrează acţiunile de promovare a exportului prevăzute la lit.a) , b) şi g) împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de încheiere, finanțare şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru realizarea acţiunilor respective.

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerului Economiei, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

2.3. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, administrat de Ministerului Economiei.

2.4. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Programele prevăzute la pct. 2.3 şi 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:
– implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;
– amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz ;
înregistrarea şi protejarea pe piaţă externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti (www.portaldecomert.ro, modalităţi de susţinere).

Reţeaua externă a Ministerului Economiei susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

Furnizarea de informaţii privind oportunităţile de afaceri şi cooperare pe pieţele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitaţii internaţionale, etc.)
Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţă de reşedinţa, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţară de reşedinţa.

În Republica Italiană, activitatea de promovare a exportului românesc este susţinută prin intermediul Birourilor de Promovare Comercială şi Economică (BPCE Roma şi BPCE Milano), care fac parte din reţeaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei.

BPCE Roma şi BPCE Milano desfăşoară o activitate orientată prioritar pe dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, în principal a exportului şi cooperării economice şi pe atragerea de investiţii italiene în România.

Coordonate de contact :

BPCE Roma

Norina Boru, secretar I
E-mail: norina.boru@dce.gov.ro

Via Nicolò Tartaglia, 36  00197  Roma
Telefon: 0039 06 9765 7493
Fax : 0039 06 807 2541

BPCE Milano

Adrian Georgescu, ministru consilier

E-mail: adrian_georgescu@consulatmilano.com

Via Gignese 2, 20148 Milano
Telefon: 0039 02 404 4033
Fax : 0039 02 4871 7196

Simona Marascu, consilier
E-mail: simona_marascu@consulatmilano.com

Via Gignese 2, 20148 Milano
Telefon: 0039 02 4871 7196
Fax : 0039 02 4871 7196

_________________________________________

Orice sugestie sau comentariu ne-ar ajuta să îmbunătățim ziarul. Iar dacă poți considera articolul interesant și demn să îl afle și alții, te rugăm să îl distribui, ai aici mai jos butoanele anume. Mulțumim.