File de istorie ale poporului dac – Mai păstrăm astăzi ceva din demnitatea strămoșilor?

Deceneu, mare preot al neamului geto-dac

Mare preot al lui Zamolxe, Mare Iniţiat al  Şcolii Zamolxiene, înfiinţată de Lycanos, discipol al lui Zamolxe şi get la origine ca si învăţătorul său, vice-rege şi reformatorul  statului dac al tracilor, filosof, astronom, sfătuitor al lui Burebista (70 î.e.n. – 44 î.e.n.), rege dac între 44 î.e.n. – 27 î.e.n după uciderea lui Burebista de tradătorii de neam, de care nici în zilele noastre nu scăpam de această plagă.

 
    Om puternic intre două virste , cu plete negre ca smoala, privirea ageră şi cruntă  atunci cind ii certa de daci citeodata, dar plina de blindeţe şi inţelepciune atunci cind aceştia veneau sa-i ceară sfaturi.
   Purta veşmintul preoţilor lui Zamolxe  cel intocmai ca zeii, compus dintr-o cămaşă de in subţire, brodat la git şi mineci in fir de aur, strinsă la mijloc cu o cingătoare de piele brodată cu fir de aur şi pietre nestemate şi o pereche de iţari din aba albă. Pe cap, purta o căciulă de miel negru cu margine de borangic, brodat in fir de aur, iar in picioare opinci din piele de viţel cu catarame de argint.
 
     Deceneu a fost cu siguranţă, cea mai importantă personalitate a regatului dac, după cea a lui Burebista. El este reformatorul moral şi religios al statului dac.
 
    Deceneu , sfatuindu-l pe Burebista, a cerut dacilor să-şi  taie şi să ardă viţa-de-vie, oprind astfel fabricarea de vin si a oricărei alte bauturi alcoolice cu exceptia rachiului din fructe de padure, folosit doar ca medicament. Nu de multe ori dacii de la marginea frontierelor împărăţiei  precum şi cetăţile lor, erau,,călcaţi,, de hoarde cotropitoare, pierind tocmai din cauza beţiei in care aceştia se aflau citeodată.
 
    Deceneu era un vrăjitor (după Strabon  şi Iordanes), care a fost multă vreme prin Egipt, Asia Mică, Africa,  la fel ca şi predecesorul său Zamolxe, de unde a invatat  tainele profeţiei şi despre care se spunea că tălmăceşte voinţa zeilor. Încă se spunea că de la un timp era socotit zeu, pe pămînt.
    Tot el este cel care a făcut reforme in societatea getodacă, împărţind dacii in pileati (preoţi) şi comanti (societatea civila şi militară ) şi a interzis poligamia, intilnită deseori mai inainte in triburile tracice. Acesta s-a retras apoi pe muntele  sfînt Kogainon- Muntele Sacru al preoţilor pileati de unde cobora doar cind era vreme de răstrişte,  în vremea serbărilor dacice, sau sa-l insoţească pe Măritul Împărat Burebista, in peregrinările sale prin împărăţie.
 
    De reţinut  că Burebista obişnuia să petreacă foarte puţin timp in Cetatea Sfîntă Sarmisegetussa, treburile cetăţii rămînînd în grija mamei sale Reptatercos, pe cind cutreiera prin impărăție împreună cu Deceneu şi Comossicus, moştenitorul tronului. Burebista avea obiceiul ca şi predecesorul său Dromichetes,   ca atunci cind ajungea intr-o cetate vasală, acolo să-şi stabilească şi capitala.
 
     Tot el a fost cel care impreună cu casta preoţilor pileati au conceput Legile Belagine, legi de orinduire socială, precum și invățăminte in ale filozofiei, astronomiei  şi cunoașterea   tainelor sfinte. Prin aceste legi  Deceneu, a reuşit să schimbe şi să întărească societatea geto-dacă.
 
     Deceneu ca și vice-rege, l-a ajutat pe Burebista la unificarea geto-dacilor, iar impreuna cu acesta a acordat o atenţie deosebită  reformelor politice, sociale, militare, religioase, economice şi culturale in principal cele legate de educaţie morală şi spirituală.
 
     Atunci cind  Burebista a fost ucis mișelește la curtea vasalului său Coson cel Tînăr impreună cu soața sa Calista și Clagissa copila sa, Deceneu a preluat frîiele împărăției pentru ceva timp, întrucît Comossicus- fiul împăratului era prea crud și prea tănăr în treburile împărăției.
 
     A contribuit la semnare unor tratate avantajoase cu romanii, iar după ce a devenit rege  a schimbat caracterul statului dac in stat teocratic (Teocrația este o formă de guvernământ în care Dumnezeu sau o zeitate este recunoscută ca și conducător  suprem al statului sau într-un sens mai larg, o formă de guvernământ în care statul este guvernat prin ghidare divină ).