Gînduri ale maestrului Omraam Mikhael Aïvanhov – şi cîteva observaţii personale pe margine

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Omraam Mikhael Aïvanhov (pe numele rel Mihail Ivanov, 1900 – 986) a fost un filozof bulgar, mistic, pedagog şi ezoterist. El a predat în Franța unde a creat centrul spiritual Bonfin în Fréjus, și în Bulgaria centrul Izgrev Sofia, dar a călătorit foarte mult în Elveția (centru spiritual Videlinata), Canada, SUA, Marea Britanie și Scandinavia. Lucrările sale includ 44 de buzunare și 32 de lucrări complete. Filosofia lui Aivanhov învață că toți, indiferent de rasă, religie, poziție socială, abilități intelectuale sau mijloace materiale, pot participa la realizarea unei noi perioade de frăție și pace pe pămînt. Acest lucru se întîmplă prin transformarea personală a individului: creșterea în perfecțiune și în armonie cu lumea divină. Oricare ar fi subiectul, el se concentrează invariabil asupra modului în care cineva poate conduce mai bine viața pe pămînt. Aivanhov a învățat că, pentru a obține o viață mai bună, trebuie să aveți un ideal înalt: „… dacă aveți un ideal înalt, cum ar fi aducerea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, veți obține tot ceea ce ați dorit, veți gusta plenitudinea”. Aïvanhov predă principiile antice ale științei inițiale. El descrie legile cosmice care guvernează atît universul, cît și ființa umană, macrocosmosul și microcosmosul, precum și schimburile care au loc constant între ele. În lucrările lui de buzunar găsim meditaţii sau gînduri – aşa cum le spune el. să ne oprim astăzi la acest gînd. Aivanhov spune:

„Gândul omului este zi şi noapte în activitate, niciodată el nu se opreşte. Numai că, omul nu ştie să folosească acest instrument extraordinar, şi pentru că nu ştie să îl folosească, nu numai că gândul său nu îi aduce mare lucru, dar el devine un mijloc suplimentar de tulburare şi distrugere. Gândul este o forţă, o putere, un instrument pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne permite să devenim asemenea Lui, creatori, dar creatori în frumuseţe, în lumină, în perfecţiune. Prin intermediul gândului putem intra în contact cu regiuni, cu materiale, cu chintesenţe, cu creaturi, atât în lumea divină cât şi în lumea infernală. De aceea este atât de important să devenim conştienţi de puterea creatoare a gândului, pentru a nu ne mai bălăci prin mlaştini, ci de a deveni nişte lucrători pe câmpia Domnului.”

Maestrul Aivanhov are dreptate cînd spune că gîndul este o forţă, o putere mare. Nu ştiu dacă voi ştiţi, dar gîndul pleacă în univers cu viteza luminii la pătrat. Deci, orice gînd emis, ţîşneşte şi ajunge sus extrem de rapid. Vă aduceţi aminte că în Sfînta Scrptură este scris: „Şi iartă-ne Doamne tot ce am greşit cu gîndul, cu fapta sau cuvîntul”. Vedeţi cît de important este acest pasaj? Primul este gîndul, căci Dumnezeu ştie viteza gîndului. O faptă se poate repara. Dacă am făcut ceva rău putem face imediat bine sau repara la timp totul. Dacă am vorbit ceva şi am folosit cuvinte care nu sînt potrivite, pentru că le-am spus la supărare, la fel, putem repara. Adică putem spune celui căruia i-am greşit ca să ne ierte. Dar ce facem cu gîndul? El pleacă foarte repede şi nu mai poate fi întors înapoi. Am gîndit şi totul s-a întîmplat într-o clipită. Nu mai putem întoarce gîndul înapoi. Sigur că Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne ierte pentru ce am gîndit. Cuvintele şi faptele sînt făcute la vedere de obicei. Gîndul nu este la vedere. Aceasta este marea problemă, pentru că el se duce repede la Dumnezeu şi este contorizat acolo. Oamenii trebuie să fie atenţi cu gîndurile lor, pentru că păcatele mari se fac cu gîndul. Şi este bine să acumulăm numai gînduri pozitive şi nu negative. Ele ne ajută. Să spunem că un om gîndeşte în permanenţă pozitiv. El are un necaz, o problemă dar gîndeşte pozitiv. Şi îşi spune în gînd mereu: va fi bine, voi reuşi, Dumnezeu mă va ajuta, sigur voi trece de această problemă. Cu ce ajută asta? În univers gîndurile se acumulează şi cresc. Ele se adună unul cîte unul şi forţa lor devine atît de mare încît se răsfrînge puternic asupra omului şi chiar reuşeşte în ceea ce şi-a propus. El este ajutat şi de îngeri sau entităţi divine luminoase pentru că gîndul lui luminează. Un singur gînd, o lumină mică, milioane de gînduri, o lumină mare, strălucitoare şi puternică. Ea creşte, creşte şi apoi atrage numai entităţi luminoase şi bune care lucrează mereu la îndeplinirea gîndului său. Dacă omul are o frică, la fel, ea este trimisă mereu prin gînduri şi creşte puternic, iar omului de ce îi este frică nu scapă. Adică, masa negativă a atras numai negativism (ca să folosim acest cuvînt), şi se răsfrînge asupra lui. Cu cît emani în univers gînduri de frică, cu atît ele se pot materializa. Omul mai are o vorbă: „nu te mai gîndi la nimic rău”. Poate că nu ştie clar de ce spune asta, dar e bine să nu atragi nimic rău. Căci masa de gînduri creşte necontrolat şi se întoarce către cel care a emis acele gînduri. Încă un lucru important. Să gîndim frumos despre alţii, căci şi alţii vor gîndi frumos despre noi. „Nu-l cunosc pe omul acela şi nu gîndesc nimic rău despre el” sau „îl cunosc pe omul acela dar nu gîndesc nimic rău despre el, mai bine mă retrag în pătrăţica mea”. Pot fi sute de exemple. Cum spune şi maestrul Aivanhov, este bine să lucrăm gînduri de lumină, ca ele să atragă alte gînduri de lumină. Să gîndim frumos şi sufletul nostru va fi frumos. Omul mai spune uneori că ce îşi pune în minte poate să ducă la bun sfîrşit. Este adevărat, dar asta numai dacă păstrează mereu pozitivismul în ceea ce şi-a propus. Să gîndim constructiv. Aceasta are legătură şi cu credinţa noastră. Să credem atît de puternic că gîndul nostru va pune în mişcarea şi fapta, şi cu siguranţă că o va pune. Un om care gîndeşte urît despre semeni va vedea în timp că însuşi chipul lui va fi încruntat. Şi va emana un soi de energie negativă care îi va îndepărta pe ceilalţi oameni de dînsul. Noi să fim buni şi să gîndim frumos şi cît se poate de corect. Ne va ajuta la elevarea noastră spirituală. Să atragem lîngă noi oameni care gîndesc frumos. Nu avem nevoie de cei care ne spun tot felul de lucruri inutile, rele, care ne încarcă negativ fără sens.

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •