Guvernul oferă, aproape oricui, credite de 40.000 de lei, fără dobândă?

Programul prin care statul oferă persoanelor cu vârste cuprinse între 16 şi 55 de ani credite pentru dezvoltare personală, fără dobândă a fost perfectat de Guvern printr-un proiect de OUG pus astăzi, 7 iunie, în dezbatere publică de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Economica.net vă spune ce prevede proiectul de act normativ.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a publicat astăzi proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind implementarea programului prin care oferă credite pentru dezvoltare personală, cu dobândă zero, persoanelor cu vârste cuprinse între 16 şi 55 de ani. Potrivit Guvernului, 10.000 de oameni se vor angaja în fiecare an, ca urmare a implementării programului de creditare, numit în actul normativ „Investeşte în tine”.

În ce constă şi cum se va implementa programul „Investeşte în tine”. Ce prevede proiectul de act normativ făcut public astăzi de Guvern:

Acordarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, garantat în proporţie de 80% de către stat, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare;

Rata dobânzii pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului;

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare, în vederea emiterii garanțiilor în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

Între Ministerul Finanţelor, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului „Investeşte în tine”.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii programului sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 26 de ani.
Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei dacă beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării programului „Investeşte în tine”.

Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoţit de cel puţin un codebitor, dacă nu este el angajat.

Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și specializare profesională. Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de maximum 35.000 de lei.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu trageri multiple, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.

Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.

Beneficiarul împreună cu finanţatorul stabilește de comun acord o perioadă de graţie, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani.

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind educaţia, sănătatea, cultura și sportul.

Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei:

plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;
plata cursurilor de specializare/calificare;
plata cursurilor de pregătire profesională;
taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.
plata chiriei şi a utilităţilor;
plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;
modernizarea sau renovarea unei locuinţe;
costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al
intervenţiilor chirurgicale;
cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice
și concursuri;
abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă,
muzee;
costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
articole sportive;
taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de
specialitate.

Plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin hotărâre de guvern.

Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare nebancare şi în normele de garantare ale Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, respectiv în normele de contragarantare ale Fondului Român de Contragarantare.

Fondul Român de Contragarantare este mandatat să emită, în numele și în contul statului, garanțiile în cadrul Programului ”Investește în tine”.

Obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, se completează cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român.

Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi Ministerul Finantelor Publice vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modalitatea şi condiţiile de acordare.

Impactul estimat de Guvern

În primul an de aplicare, actul normativ, aflat acum la stadiul de proiect, va avea impact pozitiv asupra creşterii economice de circa 0,1 puncte procentuale, susţine Guvernul în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

SURSĂstireazilei
Articolul precedentFără telefon mobil la școală: interdicția devine lege
Articolul următorAustria închide șapte moschei și expulzează imamii
Scriitor și jurnalist, fondator Radio Vocativ, Revista Vocativ, Vocativ Plus, il romeno