În atenția celor care lucrează part-time în România

munca timp redus

Plata contribuţiilor sociale în cazul contractelor parttime

Începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2017 conform OG nr. 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, angajatorii datorează plata contribuţiei la pensii şi sănătate pentru contractele de muncă cu timp parţial, calculată la o baza egală cu valoarea salariului minim brut garantat în plată, când salariaţii realizează venituri salariale brute într-o sumă mai mică decât salariul minim brut. Majorarea bazei de calcul se aplică doar pentru cheltuiala angajatorului şi nu pentru contribuţia individuală a salariatului.

Sunt exceptate de la această regulă contractele de muncă semnate de persoane care au calitatea de elevi şi studenţi care urmează o formă de învăţământ cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii, persoanele cu dizabilităţi, persoanele pensionate, persoanele încadrate cu mai multe contracte de muncă cu timp parţial, iar suma veniturile brute realizate cumulat depăşeşte salariul minim brut pe ţară.

Prin OMFP nr. 2343/2017 se instituie procedura efectivă de aplicare a acestei reglementări, iar actul normativ prezintă mai multe exemple practice. O primă procedură reglementată de acest ordin se adresează situaţiilor în care un salariat desfăşoară activitatea în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parţial, iar suma veniturilor poate fie mai mare sau mai mică decât salariul minim brut.

Sunt posibile două situaţii:
a) Dacă valoarea veniturilor brute realizate cumulat într-o lună este mai mare decât salariul minim brut garantat în plata, în acest caz nu se majorează baza de calcul pentru asigurările sociale la niciunul dintre angajatori. Salariatul are obligaţia dea o declaraţie pe propria răspundere cu privire la veniturile salariale realizate în luna respectivă.

Foarte important: prezentul ordin reglementează modelul declaraţiei, iar aceasta se depune de către salariat la angajator pentru fiecare lună în care a realizat venituri (lunar pentru luna încheiată) până pe data de 5 a lunii următoare. Pentru luna august 2017 termenul de depunere a acestei declaraţii este 10 septembrie 2017.

Exemplu: o persoană fizică este încadrată cu contract de muncă în suma de 700 lei la societatea X SRL şi cu contract de muncă în suma de 800 lei la societatea Y SRL. În luna august nu au existat zile de suspendare a contractelor de muncă. În acest caz, suma veniturilor brute realizate de persoana fizică este de 1.500 lei şi nu se impune majorarea bazei de calcul a contribuţiei sociale. Salariatul va da câte o declaraţie pentru fiecare dintre aceşti angajatori.

b) Dacă suma veniturilor brute realizate de salariat în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parţial este mai mică decât salariul minim brut pe economie, în acest caz, fiecare dintre angajatori va majora baza de calcul la nivelul salariului minim brut pentru contractele de muncă cu timp parţial.

Exemplu: o persoană fizică este salariată în luna august la doi angajatori prin contracte de muncă cu timp parţial. La societatea ABC SRL, venitul brut realizat este de 500 lei. La societatea XYZ SRL venitul brut realizat este de 600 lei. În luna august 2017 nu au existat situaţii de suspendare a contractelor de muncă. Atât societatea ABC SRL, cât şi societatea XYZ SRL datorează pentru luna august 2017 contribuţia angajatorului la pensie şi la asigurările de sănătate calculate la nivelul salariului minim brut garantat în platasuma de 1.450 lei.

Notă: tot în Monitorul Oficial din 5 septembrie 2017 a fost publicat ordinul privind modificarea instrucţiunilor de depunere a declaraţiei cu veniturile salariale şi asigurări sociale – Formular 112.

O a două situaţie reglementată pentru care legiuitorul prezintă şi exemple este procedura de determinare a bazei de calcul pentru contribuţia angajatorului la asigurările sociale aferente contractelor de muncă cu timp parţial în situaţia în care intervin cazurile de suspendare a contractului de muncă.

Baza contribuţiei la asigurările sociale se calculează pentru numărul de zile în care contractul de muncă este activ. Legiuitorul defineşte generic ca un contract de muncă este activ atâta timp cât el nu este suspendat conform Codului muncii. Prin urmare, la stabilirea perioadei în care un contract de muncă este activ vom porni de la numărul de zile lucrătoare existente într-o luna din care vom elimina numărul de zile în care contractul a fost suspendat în condiţiile Codului muncii. Legiuitorul adopta formulă de calcul a bazei pentru determinarea bazei de calcul a asigurărilor sociale în cazul în care apare o perioada de inactivitate după formulă: Baza de calcul = (Salariul minim brut pe ţară / Numărul total de zile lucrătoare din luna) X Numărul de zile lucrate în lună.