În era cip-urilor – noile acte de identitate electronice

Încă un pas înainte în era cip-urilor. Ministerul de Interne a pus în dezbatere un proiect de lege privind înlocuirea actualelor cărți de identitate cu un card electronic ce va permite autentificarea online şi utilizarea semnăturii electronice, informează un comunicat MAI. Documentul va putea fi emis, la solicitarea părinţilor, şi pentru minorii cu vârste între 0 şi 14 ani.
Potrivit MAI, implementarea acestuia este prevăzută în programul de guvernare şi este menit faciliteze accesul cetăţenilor la servicii electronice şi contribuie la dezvoltarea conceptului de „administraţie electronică„.
Reglementările propuse vizează asigurarea premiselor necesare punerii în circulaţie a unui nou document de identificare – electronic – care asigure, cetăţenilor, garanţii suplimentare de securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea persoană care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document, afirmă sursă citată.
Cartea electronică de identitate va permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, în sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, precum şi în alte sisteme informatice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat.
Titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), ceea ce va conduce la simplificarea interacţiunii cu autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice.
Textul propus prevede posibilitatea obţinerii unei cărţi de identitate simple de către persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţa, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate.
Opţional, cartea de identitate simplă sau cartea electronică de identitate se poate elibera înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi:
a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 0 şi 14 ani;
b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 14 şi 18 ani;
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.
Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.
În format electronic se înscriu:
a) datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, dată şi locul naşterii titularului, semnătură olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
b) prenumele părinţilor titularului;
c) un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.
Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, „funcţionalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris în cip. Cardul naţional de sănătate îşi încetează valabilitatea la dată la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.
Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la dată emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsură asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar.
Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, o serie de state europene au introdus sau sunt pe cale introducă documente de identitate naţionale cu o componentă electronică, în care sunt incluse certificate digitale care permit autentificarea persoanei în diferite sisteme informatice şi exercitarea funcţiei semnăturii electronice, respectiv date biometrice – impresiuni papilare şi imaginea facială a titularului (colectate în scopul producerii unui act de identitate cu grad crescut de siguranţă).
Astfel, printre statele care au acte de identitate electronice se numără: Belgia, Croaţia, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, Republica Cehă, Spania, Suedia. (Conform Hotnews)