Informații utile pentru Munca românilor în Italia

Pentru că am primit pe adresa redacției Vocativ Plus solicitarea unui cititor român aflat în Italia, în privința publicării unor materiale cu informări asupra problemelor de muncă, am căutat sursele cele mai bune și vom publica frecvent articole cu actualizări la argument.

Chiar de la începuturile migrației românilor în Italia, în special după dobândirea dreptului la libera circulație, în 1990, apoi, și mai abitir după aderarea României la Uniunea Europeană, acum zece ani, în ianuarie 2007, românii au întâmpinat diferite dificultăți în găsirea unui loc de muncă dar și alte neplăceri ținând de munca la negru. Încă mai sunt români cărora angajatorii nu le-au legalizat locul de muncă. Nu mai vorbim și de gravele situații de exploatare, amintim cazul româncelor din Sicilia, apoi, la fel de grav, cazurile de exploatare a românilor chiar de către proprii conaționali.

Pentru a preîntâmpina ca aceste situații să nu vă afecteze, este necesar să vă informați din sursele oficiale, una fiind chiar Ambasada României în Italia care a pus la dispoziție nu doar informații, a creat și birouri speciale pentru sprijinirea cetățenilor români aflați pe teritoriul Italiei. Iată, în cele ce urmează, un material informativ preluat de pe site-ul Ambasadei.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Italia

Italia a deschis piaţa muncii pentru români?

Da! Începând cu 01.01.2012 vă puteţi angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără să mai fie necesară obţinerea unei autorizări de angajare.

Cum mă angajez legal în Italia?

–   Trebuie să obţineţi de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale);

–   Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional pentru de Asigurare împotriva Accidentelor de muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene din domeniu;

–    Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare de 3 luni.

Care sunt riscurile la care mă expun dacă lucrez ilegal?

–  întâmpinaţi dificultăţi în a vă înscrie la Registrul de evidenţă a populaţiei (Anagrafe) şi în a obţine dreptul de şedere, pentru perioade mai mari de trei luni;

–   sunteţi lipsiţi de protecţie socială; nu beneficiaţi de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială: alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de şomaj, pensia (neincluderea în stagiul de cotizare a perioadei lucrate), asistenţă medicală (în natură) în caz de boală, etc.;

–  puteţi avea retribuţii şi drepturi reduse faţă de cele stipulate în contractul colectiv de muncă aplicabil;

–  riscaţi să nu fie respectat programul de lucru şi timpul de odihnă legal;

–  puteţi fi angajat sub nivelul dvs. de calificare şi pregătire;

–  instabilitate crescută a locului de muncă;

–  e posibil să nu fie asigurate măsuri de protecţie şi securitate a muncii, ceea ce poate cauza producerea unor grave accidente de muncă soldate în anumite cazuri cu decesul victimelor;

– puteţi întâmpina dificultăţi foarte mari în a obţine recunoaşterea drepturilor cuvenite în urma muncii prestate şi în a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementarilor în domeniul muncii,

– există riscul crescut de a deveni victime ale exploatării şi traficului de fiinţe umane.

Muncă şi afaceri sociale

Ambasada României în Italia face un apel către cetăţenii români interesaţi să lucreze în Italia să analizeze cu atenţie ofertele de muncă şi să se asigure că raportul de muncă se va desfăşura în baza unui contract de muncă.

Cetățenii români care întâmpină o problemă de muncă pe teritoriul Italiei trebuie să depună o plângere la autorităţile italiene înainte de a reveni în România.

În cazul victimelor traficului de persoane, pot apela numărul verde 800.290.290, activ 24 de ore din 24, de la care pot primi asistenţă, inclusiv în limba română.

Sfătuim persoanele care doresc să lucreze în străinătate, ca înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale din România, ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă”, să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în vederea solicitării de informaţii referitoare la înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă şi la sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. De asemenea, este necesar să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă din România, prezintă pe propria pagină web lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

În Italia, potrivit legii, firmele de intermediere trebuie să se înscrie în mod obligatoriu în Registrul informatic al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, după ce au fost autorizate să desfăşoare acest tip de activitate.   Accesând portalul http://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx, puteţi verifica online dacă o societate este înregistrată în Registrul informatic menţionat anterior şi, în consecinţă dacă funcţionează legal. De regulă, societăţile de intermediere din Italia nu au dreptul să perceapă comisioane de intermediere de la lucrătorii intermediaţi.

Înainte de a începe o colaborare cu o firmă din Italia, este important să vă asiguraţi că aceasta există şi funcţionează legal, pentru a evita să deveniţi victima unei înşelăciuni.

Pentru informaţii suplimentare în domeniul muncii şi asigurărilor sociale puteţi consulta site-ul Ambasadei României în Italia, secţiunea muncă şi afaceri sociale. De asemenea, puteţi contacta ataşatul pe probleme de muncă şi sociale (tel: (0039) 06 806 96 326; fax: 0039.06.808.49.95; email: roma.social1@mae.ro Via Nicolo Tartaglia, nr. 36, Roma).

Ataşatul pe probleme de muncă

Ambasada României în Republica Italiană

Biroul Ataşatului pe Probleme de Muncă şi Sociale

Via Nicolò Tartaglia n.36, 00197 Roma

tel: (0039) 06 806 96 326; fax: 0039.06.808.49.95

tel: 06.808.45.29. / 06.808.35.37. int.: 271 sau 224

e-mail: roma.social1@mae.ro

Cu ce vă poate ajuta ataşatul pe probleme de muncă şi sociale

  • Vă informează cu privire la drepturile dvs. la locul de muncă sau la prestaţiile de securitate socială (alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de şomaj, pensie etc.), precum şi cu privire la demersurile pe care trebuie să le realizaţi pentru a intra în posesia respectivelor prestaţii;
  • În cazul încălcării drepturilor dvs. de muncă, sesizează autorităţile publice italiene cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurărilor sociale;
  • Face demersuri pe lângă instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurării sociale pentru a se informa asupra situaţiei în care vă aflaţi şi pentru a se asigura că vă sunt respectate drepturile.

Pentru a vă putea sprijini, este necesar să contactaţi ataşatul pe probleme de muncă şi sociale şi să îi aduceţi la cunoştinţă problemele întâmpinate!

Limitele asistenţei

  • Nu vă poate găsi un loc de muncă, ci vă poate îndruma către instituţiile competente;
  • Nu se poate substitui avocaţilor în cadrul unor procese, nu poate interveni şi nu poate influenţa procedurile legale din Italia;
  • Nu poate realiza investigaţii, anchete sau să se substituie autorităţilor locale, cu competenţe în domeniul muncii;
  • Nu poate prezenta în numele dumneavoastră cereri la instituţiile italiene pentru obţinerea prestaţiilor. Pentru pregătirea şi prezentarea cererilor în vederea obţinerii diferitelor prestaţii de securitate socială în Italia, cetăţenii români se pot adresa patronatelor, care potrivit Legii, oferă asistenţă gratuită în acest sens.

Ambasada a pus la dispoziție și un Ghid pe care îl puteți descărca în PDF apăsând aici: Ghidul lucrătorului român în Italia

Mulțumim M.A.E. Ambasadei României pentru profesionalismul dovedit în acordarea de servicii extrem de necesare viețuirii românilor în Italia.

_________________________________________

Orice sugestie sau comentariu ne-ar ajuta să îmbunătățim ziarul. Iar dacă poți considera articolul interesant și demn să îl afle și alții, te rugăm să îl distribui, ai aici mai jos butoanele anume. Mulțumim.