Italia – lege împotriva hărțuirilor pe internet (cyberbullying) și nu doar

Plenul Camerei în unanimitate, a aprobat cu 432 de voturi pentru, proiectul de lege privind cyberbullying, care devine astfel lege

Plenul Camerei a aprobat în unanimitate, cu 432 de voturi pentru, proiectul de lege privind cyberbullying, care devine astfel lege. Propunerea, ajunsă acum în Cameră la a patra dezbatere, a fost modificată în Senat, favorizând o abordare bazată exclusiv pe instrumente educaționale de prevenire; textul transmis de Senat, de asemenea, se referea doar la cyberbullying, nu și la hărțuiri în general.

Prin urmare, măsura introduce o serie de măsuri educaționale și de formare care vizează în special încurajarea unui grad sporit de conștientizare în rândul tinerilor asupra valorii negative a stalking-ului care, cauzând adesea izolarea și marginalizarea, poate duce la consecințe foarte grave în situația victimelor în cele special mai fragile.

Obscurarea sau îndepărtarea în termen de 48 de ore de la solicitare – Legea prevede că un minor, de peste 14 de ani, victimă a agresiunii cibernetice (precum și fiecare părinte sau persoană care exercită răspunderea asupra copilului) poate solicita prin petiție la managerul  site-ul sau social media pentru a obține măsuri și prescriptive privind protecția sa (reglare intensitate luminoasă, îndepărtare, blocare ale oricăror alte date ale minorului care sunt puse în circulație on-line, cu păstrarea datelor originale). Operatorul de date sau operatorul site-ul de internet sau social media, trebuie să comunice în termen de 24 de ore de la instanță, că au fost numiți și obligați să realizeze ceea ce se cere în petiție, în termen 48 de ore. În caz contrar, persoana în cauză poate face o cerere similară, prin semnalare sau plângere, la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal, care trebuie să fie furnizate în conformitate cu reglementările în vigoare, în următoarele 48 de ore.

Prevenirea în școli – Legislația stabilește, de asemenea, un comitet tehnic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii cibernetice și prevede adoptarea de către Ministerul Educației, după consultarea Ministerului Justiției, a unor orientări adecvate, care urmează să fie actualizate la fiecare doi ani, pentru prevenirea și contrastarea hărțuirii pe internet în școli. În special, liniile directoare urmează să ofere o formare specifică a personalului școlilor, promovarea unui rol activ al elevilor și furnizarea de măsuri de sprijin și de reabilitare a copiilor implicați. Aceasta prevede, de asemenea, pentru desemnarea în fiecare școală a unui cadru didactic cu funcții de referință pentru inițiativele împotriva hărțuirii online, care vor coopera cu poliția, cu asociațiile și cu centrele de tineret din zonă.

Intervențiile educaționale – prevăzute cheltuieli educaționale pentru cyberbullying (prin proiecte de finanțare și de promovare a utilizării conștiente și informate a Internetului). În cazul hărțuirii pe internet în școli, obligația directorului școlii este de a informa cu promptitudine părinții (sau tutorii) copiilor implicați și de a permite acțiuni educaționale adecvate. Aplică disciplina precum în cazul stalking-ului, (maltratării fizice) și în cazurile de cyberbullying, până când să se deschidă un proces și se depune plângere pentru infracțiuni de abuz, defăimare, amenințări sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal efectuate prin Internet de către minori împotriva unui alt minor, responsabilul școlii – verificând informațiile necesare și prin audierea persoanelor implicate, pot mustra (de față cu cel puțin un părinte), avertizând verbal și invitând vinovatul sau vinovații la un comportament compatibil legea, informând asupra ceea ce riscă dacă nu se conformează.