Leacuri miraculoase din Apuseni. Pulberile de plante

Dr. ing. GHEORGHE NEAG, fitoterapeut

http://alimente-geriatrice.ro

„Veniţi şi vedeţi! În inima Munţilor Apuseni, într-un loc mirific, hărăzit de Dumnezeu cu păduri de brad şi poieni înmires­mate de flori, se află «Piramida». E aşezată pe o stîncă de cremene, prin faţa căreia curge sprinten un izvor cu apă de cristal, rece ca ghea­ţa. Piramida e laboratorul nostru, în care preparăm pulberi vegetale stabi­lizate, deosebit de eficiente pentru în­ti­nerirea organismului. Unice în lu­me, ele sunt încăr­ca­te cu energia pă­mîntului şi a cerului! Veniţi să vedeţi!”

 

Bunica doftoroaie

– D-le Neag, de unde v-a venit ideea să realizaţi leacuri de sănătate din plante medicinale, sub formă de pulberi?

– Nu este o idee proprie, ci mate­rializarea expe­rienţei bătrînilor satu­lui Poiana Horea din Munţii Apuseni, care folosesc din moşi-strămoşi pul­be­rile de plante, pentru a vindeca diver­se afecţiuni. Eu n-am făcut altceva decît să gă­sesc o tehno­logie capabilă să conserve întreaga putere de vindecare a plantelor medi­cinale şi aromatice pe care le folosim. M-am bazat în primul rînd pe faptul că leacurile noastre strămoşeşti şi-au dovedit eficienţa şi au trecut proba timpului. Povestea a început de la bu­nica mea, Rafila Neag a lui Pititeu, cunoscută drept „doftoroaia satului”, care culegea fel de fel de ierburi de pe munte şi ostoia durerile bolnavilor cu ceaiuri, pomezi, legături şi descîn­tece. Copil fiind, eram fascinat de ceea ce făcea, dar mai ales de respec­tul cu care era privită de comunitate. Pe atunci se ajungea cu greu la medic, iar oamenii din sat care aveau vreun beteşug veneau acasă la buna ca la spital. Şi ea avea pentru fiecare cîte-un leac. Iar cum curiozitatea copiilor e mare, am ajuns să învăţ, una cîte una, reţetele şi meşteşugul ei de vin­de­care.

Fărina de muzuc

Anii au trecut, am mers la liceu, apoi la facultate şi am ajuns să lucrez la In­sti­tutul de Cercetări Miniere din Cluj-Napoca, în dome­niul procesării mineralelor. Munca mea mă fascina, dar după 12 ani de cercetare, timp în care mi-am luat şi doctoratul, s-a ivit o opor­tu­nitate pe care n-am putut s-o refuz, la acel moment. Fără să intru în amănunte, am devenit directorul unei corporaţii multinaţionale, unde am muncit pe brînci vreme de 10 ani şi unde mi-am pierdut sănătatea. La început am avut dureri de spate, apoi n-am mai putut să calc într-un picior, ficatul îmi dădea tot mai des semnale de alarmă, eram cu nervii la pămînt din cau­za stresului, făcusem hipertensiune arterială, aveam dureri cumplite de cap, am albit, apoi mi-am pierdut părul… Ajunsesem studiu de caz pentru medici, dar tratamentele alopate nu-mi erau de nici un folos. Între timp, s-au agravat problemele de la coloană, fusesem propus pentru operaţie… Disperat de neputinţa medicinii, m-am adîncit în studiul plantelor, ca să-mi gă­sesc singur leacul. Am citit despre diverse metode de extracţie a substanţelor active din plante şi mi-am dat seama că procesarea mineralelor (domeniu în care eram expert) semăna foarte mult cu procesarea plan­telor medicinale. Mi-am amintit de o reţetă a bunicii, pe care ea o numea „fărină de muzuc” – o pulbere din muguri de brad pitic, despre care ştiam că e bună la pro­ble­mele coloanei şi ale articulaţiilor. Mi-am pre­parat-o singur, dar conform principiilor ştiinţifice de care vă spuneam. La scurt timp, am văzut că ceva mi­raculos se întîmplă cu coloana mea: m-au lăsat du­rerile, puteam să mă aplec şi să mă răsucesc din nou, ceea ce înainte îmi provoca mari chinuri. Pornind de la acel prim succes, am realizat şi alte pulberi din plante, tot după reţete vechi, pentru celelalte boli care mă chinuiau. În circa un an, eram un alt om: nu mai aveam nici o problemă de sănătate, toate analizele erau „de aviator” şi mă simţeam ex­celent… Practic, am renăscut!

Pulberi din plante verzi

– Şi de la bolile dvs. aţi dez­voltat o întreagă gamă de pulberi din plante medicinale… În ce scop?

– Odată ce-ţi dai seama cît de preţioasă e sănă­tatea, ai face orice ca s-o păstrezi! Eu ocupam o func­ţie importantă, aveam o poziţie bună în societate, mulţi bani în cont, dar toate aces­tea nu mă pu­teau ajuta să-mi redo­bîndesc sănă­tatea. Am avut noro­cul să conştientizez unde e „ră­dăcina rău­lui”, aşa că mi-am dat demisia şi m-am mutat îna­poi, în sa­tul natal. Ajuns aca­­să, la poa­lele mun­ţilor, mi-am dat sea­ma că acolo-i Raiul pe care nu trebuia să-l pă­răsesc nicio­da­tă! M-am odihnit o vreme, m-am plim­bat prin natură, m-am reo­biş­nuit cu tih­na sa­tului, cu vor­ba oa­­menilor şi cu bu­cu­ria lucrurilor mici, ast­fel că în scurt timp mi-am revenit total în plan psihic – am scăpat de efectele stresului. Apoi, mi-am con­struit o casă puţin cam „ciudată” pentru moţii mei, cu aco­perişul sub formă de piramidă, pentru că stu­diasem efectul de piramidă şi ştiam ce urmări be­nefice are. Apoi am început să culeg plante şi să pre­par pulberi de plante pentru cunoscuţi şi oamenii bolnavi din sat, la fel cum făcea şi bunica mea. Încă le testam efi­cienţa, de parcă nu-mi venea să cred ce efecte au, dar rezultatele obţinute ulterior au fost peste aşteptări. Nu vreau să par lipsit de modestie, însă atîţia oameni s-au vindecat cu pul­berile astea, încît s-a dus vestea prin împrejurimi. Eram tot mai solici­tat, ajunsesem să nu-mi mai pot procura singur plan­te­le medicinale necesare şi nici nu mai aveam timp să le procesez, aşa că mi-am implicat întreaga familie în acest demers. Iar de aici s-a născut o mică afacere, care sperăm să se dezvolte în viitor, în interesul sănă­tăţii semenilor noştri. Am brevetat procedeul de obţi­nere a pulberilor vegetale, am transfor­mat casa în la­bo­rator, pe care l-am dotat la standarde europene, iar în prezent sun­tem gata să le oferim tuturor celor inte­resaţi produsele noastre, de o calitate fără cusur.

Secretele întineririi

– Am fost puţin intrigat de numele firmei sub care produceţi pulberile din plante: „Alimente Ge­riatrice”. De ce aţi ales acest nume? Sunt ele desti­nate doar persoanelor în vîrstă?

– Nu numai lor, însă studiile ştiinţifice confirmă că pulberile din plante medicinale mineralizate deter­mină o fascinantă acţiune de reconstrucţie celulară, de întinerire evidentă a organismului şi de îmbunătă­ţire durabilă a stării de sănătate. Am numit pulberile de plante „alimente geriatrice”, pentru că sunt un iz­vor de tinereţe şi sănătate pentru organism, resurse generoase şi diversificate de bionutrienţi, fitohor­moni, enzime, vitamine şi minerale, într-o formă na­turală, comodă şi eficientă. În plus, se ştie că pentru reînnoirea continuă a celulelor din organism avem nevoie de elemente esenţiale de reconstrucţie. Ali­mentele ar trebui să ne asigure sănătatea şi vitalitatea celulelor, iar sănătatea celulelor ne determină cali­tatea vieţii. Ni se pare că trăim bine şi mîncăm sănă­tos, dar dacă facem un bilanţ, constatăm că hrana pe care o consumăm nu e tocmai ce-i trebuie organis­mu­lui. De multe ori, ingerăm sau inhalăm substanţe ne­să­nătoase: zahăr şi dulciuri rafinate, pîine albă, ali­mente prăjite, fripte şi afumate, grăsimi vegetale hidrogenate, proteine şi grăsimi animale în exces, al­cool, cafea, tutun, hormoni de creştere, aditivi alimen­tari de sinteză etc. Pe lângă acestea, sîntem afec­taţi de radiaţiile solare, de undele electromagnetice, de sedentarism, de nemul­ţumiri, de efortul intelectual exagerat, de insomnii, de stres…
Reconstrucţia continuă a organismului are nevoie de o alimentaţie de bază diversi­ficată, constituită din legume şi fructe proaspete, cereale integrale şi se­minţe crude, care să aducă bionutrienţi valoroşi: vita­mine, minerale, oligoelemente, enzime şi alte sub­stanţe naturale complexe, cu funcţii multiple în orga­nism. Pulberile stabilizate din plante sînt o bo­găţie de elemente nutritive – cărămizile de bază ale recon­strucţiei celulare şi ale întineririi organismului. În mod normal, toate aceste substanţe ar trebui să fie pre­zente zilnic, în stare proaspătă, în alimentaţia noas­tră. Dar putem să consumăm zi de zi cîţiva mu­guri de brad, o frunză de salvie sau pelin, un tubercul de topinambur, o rondelă de ţelină sau de ridiche neagră, un cubuleţ de sfeclă roşie, un ardei iute, un pumn de merişoare, afine sau coacăze negre? Evident că nu! Or, pulberile vegetale asigură toate elementele de reconstrucţie care contribuie la vindecarea şi înti­nerirea organismului. Sînt realizate din plante cres­cute la munte, în zone nepoluate. N-avem nevoie de cantităţi mari de pulbere pentru a asigura funcţio­narea procesului de întinerire; dar prezenţa continuă a ali­men­telor geriatrice în alimentaţia noastră e im­por­tantă pentru a susţine procesul de reconstrucţie celu­lară. Dacă organismul nu dispune de toţi nutrien­ţii necesari, foloseşte ceea ce are la dispoziţie pentru regenerare, lăsînd goluri importante acolo unde nu are ce pune. Aşa apar ridurile, bolile cronice, demi­ne­ralizarea oaselor, scăderea mobilităţii, scleroza, cata­racta, parodontoza, depresia. Dacă nu dăm importanţă acestor lucruri, vom constata că îmbătrînim prematur şi sîntem pe o pantă descendentă… Însă nici cei care ajung în astfel de situaţii nu trebuie să dispere: pro­cesul de îmbătrînire poate fi stopat cu ajutorul ali­mentelor geriatrice!

Pelicula miraculoasă

– Pulberile mineralizate sînt mai eficiente decât extractele de plante din capsule? De ce aţi ales aceas­tă formă de condiţionare?

– Majoritatea capsulelor tranzitează tubul digestiv fără să fie dizolvate de sucul gastric sau cel pancrea­tic, pentru că oamenii bolnavi nu au un metabolism intens. Cînd medicamentul ajunge în stomac, orga­nis­mul emite o cantitate mare de leucocite, pentru că nu-l recunoaşte şi tinde să se apere. Mai inteligent e să-i oferim organismului direct substanţele active naturale din pulbere: o ţinem puţin în gură, să se „împrietenească” cu saliva, să intre în circulaţie şi să înceapă digestia, aşa cum se întîmplă cu orice ali­ment. Gura, fiind o zonă puternic vascularizată, o parte din elementele nutritive se absorb chiar la acest nivel. Odată absorbite, substanţele naturale benefice ajung prin sînge şi limfă pînă la nivel celular!
Vedeţi, eu tot „doctor de pietre” am rămas, cu studiile mele de mineralogie, cu toate că în 2005 mi-am luat şi compe­tenţa în fitoterapie, la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj. Toa­te cunoştinţele acumulate din do­me­niul ingineriei le-am folosit la rea­lizarea acestor pulberi. Prac­tic, încapsulăm produ­sul vegetal în stare crudă într-o peliculă fină de mine­ral, care e solubilă în mediul umed din gură. Putem compara pulberea de plante mineralizată cu mierea din fagurii stupului: după ce albinele o că­păcesc, aceasta îşi păstrează în timp proprietăţile neschim­bate. La măcinare, plantele sînt extrem de active şi pot deveni chiar toxice în anumite condiţii. Aici e marea noastră descoperire: am reuşit să facem pulberi asimilabile din plante întregi, cu durabilitate în timp, fără conservanţi care să le compromită sub­stanţele biologic active. Pentru conservare folosim doar mine­rale naturale în stare pură, extrase din zona montană: mag­neziu, calciu, sulf, siliciu etc. După cercetări amănunţite, am realizat reţete diferite pentru fiecare produs, stabilind atît compatibilitatea, cît şi proporţia de minerale de care avem nevoie pentru a le păstra intacte principiile active. Avem deja 12 pro­duse noti­ficate la Institutul de Resurse Alimentare şi alte cinci în cercetare.

Praf şi pulbere de capul bolilor

– Ce pulberi de plante aţi realizat şi în tratarea căror afecţiuni pot fi folosite?
– Cea mai importantă ca valoare terapeutică este, fără tăgadă, pulberea mineralizată din muguri de brad, care are o acţiune remarcabilă în reconstrucţia oa­selor şi a articulaţiilor, combaterea osteoporozei, re­împrospătarea sângelui şi curăţarea tubului digestiv. Are efect rapid asupra durerilor articulare şi reuma­ti­ce, asanează organismul, stimulează gonadele şi aju­tă la menţinerea greutăţii corporale. Eu eram şchiop, aveam coloana îndoită şi dureri aşa de mari, încât nici cele mai puternice medicamente alopate nu le mai do­moleau. Pulberea din muguri de brad m-a aju­tat cel mai mult. Nu cred că există un produs alo­pat care să ac­ţioneze atât de rapid ca analgezic şi anti­in­flamator şi să ajute în aşa măsură la reconstrucţia cartilajelor!
* Pulberea mineralizată de afine este un puternic antioxidant, care întăreşte ţesuturile, susţine şi con­so­lidează structura colagenului, îmbunătăţeşte vede­rea (fiind de folos în combaterea degenerescenţei ma­culare şi a cataractei), stopează dezvoltarea tumo­rilor canceroase, îmbunătăţeşte funcţia cognitivă şi memo­ria, contribuie la reducerea stării de anxietate şi stres, ameliorează sănătatea inimii şi previne acci­dentele vasculare, păstrează flexibilitatea vaselor de sânge, ajută la menţinerea unui nivel normal de insu­lină în sînge, are efect diuretic şi antiseptic asupra tractului digestiv şi urinar, asigură întinerirea orga­nismului.
* Pulberea mineralizată de ardei iute este un tonic cardiac deosebit de eficient pentru întărirea inimii, echilibrarea circulaţiei sângelui şi combaterea palpi­taţiilor. Stabilizează tensiunea arterială, elimină coles­te­rolul, calmează durerile, întăreşte imunitatea orga­nismului, combate tumorile maligne, stresul, de­pre­sia, diabetul zaharat şi infecţiile respiratorii. Este un puternic stimulent şi revigorant al meta­bolismului: îmbunătăţeşte digestia, amplifică activi­tatea enzi­matică şi scade absorbţia grăsimilor. În plus, ardeiul iute are rol cicatrizant, antioxidant, antice­lulitic, anti­tusiv, antianemic, vitaminizant, minera­li­zant, afro­disiac şi revigorant cerebral.
* Pulberea mineralizată de coacăze negre are multiple efecte de vindecare şi regenerare a organis­mului: previne accidentele vasculare şi insuficienţa cardiacă, reduce tensiunea arterială, vitaminizează şi mineralizează organismul, combate anemia, îmbună­tăţeşte performanţele cerebrale, creşte acuitatea vi­zuală, reface colagenul din piele. Pulberea din coa­căze negre este foarte bună pentru imunitate – am tes­tat-o pe familia mea, pe rude, pe vecini, pe prieteni şi toţi au trecut iarna fără să răcească deloc. Este anti­oxidantă şi previne cancerul, luptă împotriva reu­matismului cronic degenerativ şi a gutei, combate colesterolul şi scleroza, are acţiune benefică în ulcere duodenale, gastroduodenite, gastrite, colite, afecţiuni hepatobiliare, nefrite şi pielonefrite. De asemenea, este utilă în insuficienţe respiratorii, afecţiuni febrile, tuse, oboseală generală şi surmenaj.
* Pulberea mineralizată de merişoare are o acţiune antiinfecţiosă eficientă pentru căile urinare, digestive şi respiratorii, fiind un remediu valoros pentru imuni­tate, dar şi în tratarea infecţiilor urinare, a litiazei renale, a colitei şi a diareei, a ulcerului gas­tro­duo­denal şi a virozelor respiratorii. Resta­bi­leşte echi­librul hormonal în organismul femi­nin şi este un anticancerigen redutabil pentru ţesuturile epiteliale din sân, cervix, eso­fag, uter şi ovare. Merişoarele sunt efi­ciente şi în tra­tarea prostatitei şi a dia­betului de tip II. Prin efectul lor puternic antioxidant şi regenerator, antocia­no­zidele din merişoare ajută la reînnoirea sănă­toasă a ţesuturilor şi întârzie pro­cesul de îmbă­trâ­nire celulară.
* Pulberea mineralizată din fructe de păducel reîntinereşte inima şi vasele de sînge, fiind re­comandată ca remediu natural pentru insufi­cienţă cardiacă con­gesti­vă, angină pectorală, tul­bu­rări de ritm cardiac, recuperare după infarct miocardic, ate­roscleroză, hiperten­siu­ne arterială şi tensiune arterială osci­lan­tă. Are ac­ţiune sedativă asupra siste­mului nervos central, fiind eficientă şi pentru tratarea stărilor de hiperexcita­bili­tate ner­voa­­să, emotivitate exce­sivă, insomnie, coş­ma­ruri şi tul­burări nervoa­se la meno­pauză.
* Pulberea minerali­zată de pelin negru are acţiune curativă multiplă asupra organismului uman: apără sănătatea ficatului, este imunostimulator, ver­mifug, antimicrobian şi antiviral cu spectru larg, sti­mulator digestiv (creşte secreţia de suc gastric, pan­creatic şi biliar), antihi­pertensiv, bun antiinflamator al tractului gastro-intes­tinal, antidiabetic, antitu­mo­ral, antiaste­nic, antice­lulitic, diuretic, regulator al ci­clului men­strual, deto­xifiant, febrifug şi tonic ce­rebral remar­cabil.
* Pulberea mineralizată de ridiche neagră creş­te imunitatea organismului şi capacitatea lui de apă­rare împotriva infecţiilor, alergiilor şi eczemelor, având un efect tonic, detoxifiant şi mineralizant. Cu­răţă filtrele organismului (ficat, rinichi, plămîni, intestine şi piele), menţine echilibrul hormonilor tiroi­­dieni, reglează digestia, combate constipaţia, aju­tă la dimi­nuarea colesterolului şi la reducerea greu­tăţii corpo­rale. Este utilă în combaterea bolilor reu­matismale şi a cancerului.
* Pulberea mineralizată de salvie are o acţiune sinergică complexă: asigură sănătatea creierului şi îmbunătăţeşte semnificativ memoria, fortifică orga­nismul, tratează bolile respiratorii, combate colita şi diareea, diminuează glicemia, contribuie la funcţio­narea optimă a ficatului şi inhibă cancerul de sîn. În plus, salvia stabilizează tul­bu­rările de menopauză, com­bate infertilitatea şi trans­pira­ţia excesivă, o­preş­te lac­taţia, stimulează pofta de mîn­care şi previne parodon­toza.
* Pulberea stabilizată de sunătoare are o acţiune recu­peratoare multiplă asu­pra or­ga­nismului: este anti­de­pre­soare şi sedativă, în­tă­reşte sistemul nervos, este vaso­dilatatoare şi hi­potensivă, cicatrizantă, he­mostatică, sti­mulează func­ţia hepatică, are efecte antibiotice şi antivi­rale. Se foloseşte cu succes în trata­rea depresiei nervoase, a anxietăţii şi a in­somniei, dar e eficientă şi în afec­ţiunile cardiovasculare, hepatice, gas­tro-intestinale şi în obe­zi­tatea pe fond psihic.
* Pulberea mineralizată de topinambur este un prebiotic de excepţie, care se remarcă prin acţiuni multiple de regenerare a organismului: combaterea obezităţii şi a constipaţiei, calmarea durerilor de stomac, reducerea glicemiei, întărirea imunităţii, for­tificarea sistemului osos şi articular, scăderea tensiu­nii arteriale, îmbunătăţirea activităţii inimii, preve­nirea şi combaterea cancerului, ameliorarea funcţio­nării rinichilor şi inhibarea candidozelor.
* Pulberea mineralizată din frunze de ţelină este un produs remarcabil, cu acţiune complexă anti-aging. În medicina chineză se spune că nu există aliment mai eficient pentru întinerirea corpului şi a minţii. În compoziţia frunzelor de ţelină se găsesc substanţe bioactive cu acţiune complexă: stimula­toare, diuretice, depurative, antireumatice, afrodi­siace, regulatoare hormonale, antitumorale, antihi­pertensive, antidiabetice, antilitiazice. Pulberea asi­gură aportul de nutrienţi pentru menţinerea funcţiilor depurative ale organismului, reducerea surplu­sului de greutate corporală, ameliorarea func­ţiilor sexuale, îmbunătăţirea funcţionării inimii, ficatului, rinichilor, pancreasului şi ochilor, fiind în acelaşi timp un tonic general recomandat în stările de astenie, con­vales­cenţă, surmenaj, afecţiuni respi­ratorii şi dureri arti­culare.

– Pulberile din plante ajută şi la echilibrarea emoţională?

– Categoric! Pelinul e un tonic cerebral foarte valo­ros; salvia este foarte bună în Alzheimer şi Par­kin­son, deoarece protejează neuronii; mugurii de brad, afinele şi coacă­zele păstrează elasticitatea vase­lor de sînge din creier; pă­du­celul intervine benefic la nivel emoţional. Starea de bine vine de la nivel ce­lular – e dovedit ştiinţific acest fapt, iar confortul psihic ne influenţează mult sănătatea trupească. Aşa­dar, este foar­­te bine să por­nim pro­cesul de regenerare celulară de la minte spre corp, de la interior spre exterior, pen­tru că efectele stresului sunt de multe ori dramatice.

– Cît timp durează un tratament cu pulberi din plante?

– Pentru rezultate vizibile, o cură cu pulberi mineralizate din plante se face timp de minimum trei luni, dar efectele se simt după numai cîteva zile. Pulberile sunt ambalate în borcane de 270 ml, can­titate care ajunge pentru 18-19 zile de tratament. Pro­du­sele noastre nu creează dependenţă şi nu au efecte secundare.

– Cît costă o doză de pulbere mineralizată?

– Un borcan cu pulbere costă între 45 şi 59 lei, în funcţie de ingredientele folosite. Se pot comanda online, de pe site-ul www.alimente-geriatrice.ro sau la tel. 0729.668.108, de luni până vineri, între orele 9 şi 18.

D-l dr. ing. GHEORGHE NEAG poate fi contactat la sediul firmei „Alimente Geriatrice” din Poiana Horea, nr. 215A, comuna Beliş, jud. Cluj. Mai multe detalii despre tratamentele cu pulberi mineralizate din plante puteţi găsi pe pagina de internet a companiei.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments