Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri este constituțională

curtea constitutionala

Ne străduim să vă ținem informați și cu chestiunile juridice care vă pot afecta sau favoriza, fapt pentru care vă prezentăm noutățile legate de activitatea forurilor juridice de vârf și deciziile acestora.

Acestei ediții îi rezervăm decizia CCR privind legea prin care se stabilește celebrarea centenarului unirii, lege contestată iar acum confirmată prin respingerea contestației. În partea a doua se tratează de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Iată comunicatul de presă al CCR de ieri:

Comunicat de presă

În ziua de 5 iulie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate:

I. Obiecţia de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri, formulată de un număr de 70 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal şi Uniunii Salvați România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri este constituțională în raport de criticile formulate.

II. Obiecţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, obiecție formulată de 51 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal şi Uniunii Salvați România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este constituțională în raport de criticile formulate.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituţionale