Legenda cavalerului Galgano și sabia înfiptă în stâncă

În cartea “Taina lui San Galgano”, cercetătorul italian Mario Moiraghi afirma că, spada lui San Galgano, nu este nimic altceva decât vestita spada a regelui Arthur – Escalibur. Moiraghi este convins că legenda despre regele Arthur îşi are rădăcinile în Italia şi nu în nordul Europei, cum se considera până acum. Rezultatele analizelor au arătat că spada lui San Galgano datează din secolul al XII-lea, iar primele mărturii despre Escalibur vor fi apărut cu câteva zeci de ani mai târziu.

De la Siena la Pavia şi apoi la San Galgano

De peste opt sute de ani, cei ce vizitează vechea abaţie San-Galgano, aflată nu departe de oraşul italian Siena, privesc cu aceeaşi uimire spada medievală, împlântată adânc, până la mâner, într-o stâncă!
Zeci de ani a existat credinţa că această spadă nu este altceva decât un fals, menit să atragă turişti şi pelerini la Abaţia de pe muntele Sepi, dar rezultatul analizelor specifice, de laborator, efectuate în toamna anului 2002, la Universitatea din Pavia, au demonstrat că spada datează din secolul al XII-lea.Acest artefact nu s-a dovedit un fals din moment ce s-a remarcat prezența corpului metalic în conţinutul stâncii în care a fost împlântată sabia războinicului cavaler, Galgano

Legenda cavalerului Galgano Guiudoti

Legenda cavalerului Galgano, care a trăit, nu departe de Siena, în perioada 1148 – 1181, caută să scoată la lumină povestea spadei aflată astăzi la Abaţia San-Galgano, aflată în apropierea oraşului italian, Siena.
Născut, probabil, în anul 1148, la Chiusdino, într-o familie de nobili locali, Galgano moare la 30 noiembrie 1181.Nestăpânit din fire, de o deosebită cruzime şi trufie, arogant şi egoist, Galgano era o adevărată pacoste, pricinuind necazuri tuturor oamenilor din partea locului.
În anul 1180, lui Galgano i s-a întâmplat ceva cu totul neobişnuit: i-a apărut în față arhanghelul Mihail, care i-a spus ce avea de făcut pentru a-şi salva sufletul. Pentru asta Galgano trebuia să-şi lase castelul în schimbul unei peşteri şi să ţină post. Tulburat până în adâncul sufletului, cavalerul a făcut ceea ce i s-a poruncit. Dar ai lui, neîmpăcați cu ideea că el ce fusese până mai ieri un bărbat în toată puterea cuvântului, a ajuns acum ascet, au început să ia zilnic drumul peşterii, încercând în fel şi chip să-l întoarcă la viaţa pe care o dusese până atunci.
Galgano a încălecat pe cal, hotărât să se lase în voia Domnului, iar calul l-a dus în vârful unei culmi abrupte, Monte-Sepi. Deodată, a răsunat o voce care i-a poruncit să se oprească acolo, şi pe acea culme pustie înainte, Galgano a văzut un templu rotund, iar pe treptele lui era Iisus Hristos şi Fecioara Maria, înconjuraţi de apostoli. Galgano a rămas încremenit; între timp viziunea dispăruse, însă vocea din ceruri a continuat să se facă auzită poruncindu-i, din nou, cavalerului să părăsească desfătările omeneşti şi să devină sihastru.

Galgano a spus nestingherit că asta ar fi fost pentru el la fel de greu pe cât ar fi fost să-şi înfigă spada în stânca aceea. Şi, pentru a-şi dovedi spusele, a lovit cu spada în stânca şi spada a intrat în ea ca în unt. Doar mânerul şi câţiva centimetri de tăiş au mai rămas în afară.Văzând această minune Galgano a rămas să trăiască în singurătate pe vârful Monte Sepi. A mai trăit un an, timp în care a înfăptuit câteva minuni, iar în anul 1185, adică patru ani mai târziu a fost canonizat.
După o perioadă de timp de la moartea sa şi după actul canonizării deasupra mormântului său, pe vârful Monte Sepi a fost ridicată o abaţie cisterciană, iar deasupra stâncii cu spada s-a ridicat un templu rotund, aidoma celui din viziunea pe care a avut-o Galgano.
Astfel, Abatia San Galgano a fost construită între 1218 și 1288 de către călugării cistercensi, care au ajuns aici plecând din zona Frosinone. Aceasta este prima abație în stil gotic construită în Toscana. La Galgano veneau mereu multe personalităţi ale vremii, până când foametea din 1329, epidemia de ciuma din 1348 şi numeroasele jafuri ale diverselor armate, care au trecut pe acolo, au lovit-o foarte dur. Astfel, în secolul al XIV-lea călugării s-au mutat în Palatul San-Galgano din Siena.

Taina spadei lui San Galgano a atras încă de mult atenţia cercetătorilor

Unii istorici au căutat să descopere, în legenda despre sabia de la San Galgano, paralele cu vestita epopee despre Arthur considerat întemeietorul Britaniei. Se ştie că, pentru a-şi dovedi obârşia regească, regele Arthur a trebuit să scoată din stânca spada lui Escalibur. Dar în toată Europa nu exista în realitate decât o spadă în stânca – spada lui San Galgano! Pe de altă parte legendele, despre abaţie, spun că cel ce va încerca să scoată această spadă din stânca va rămâne fără mâini.
Cea mai timpurie menţiune a fost găsită în poemul “Percival” al poetului francez Robert de Baron. Potrivit versiunii lui, spada a fost înfipta într-o nicovală care stătea pe vârful unei stânci. Dar legendele despre Regele Arthur şi spada lui au început să cunoască o largă răspândire abia în secolul al XII –lea, când povestea despre spada lui San Galgano era deja cunoscută în întreaga Europă.
Mario Moiraghi remarca faptul că în legendele despre San Galgano exista o serie de coincidenţe vizibile cu legendele despre sir Percival, care a găsit Sfântul Graal. După părerea lui Moiraghi, acest lucru da de presupus că tocmai viaţa lui San Galgano, cavalerul-sihastru, a inspirat legendele despre regele Arthur, iar Galgano a fost prototipul lui sir Percival. Dar dacă personalitatea regelui Arthur continuă să fie legendară, spada lui San Galgano este absolut materială şi, ca acum sute de ani în urmă, poate fi văzută de orice doritor. Transformarea sabiei în cruce are o profundă semnificație: renunţarea la violenţă în favoarea păcii şi dragostei pentru aproapele. Este mare păcat şi neşansă pentru omenire că, astfel de minuni nu se mai întâmplă şi în zilele noastre.
Lumea întreagă ar avea nevoie ca ura năprasnică să se transforme în iubire şi înţelegere.