Lista cu noile tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sumele de bani care se plătesc de la 1 aprilie 2017 pentru publicarea în Monitorul Oficial au crescut semnificativ pe alocuri, potrivit unui act publicat recent. Practic, Executivul a instituit un tarif unic pentru toate categoriile de acte, indiferent în care dintre cele șapte părți ale Monitorului se publică și a decis, totodată, să elimine tarifele percepute până sâmbătă pentru anunțurile de acte pierdute sau schimbarea numelui.

Lista cu tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial a fost publicată recent și prevede tarife ceva mai mari decât cele aplicabile până pe 31 martie inclusiv, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 156/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 30 martie 2017.

De fapt, Guvernul a decis stabilirea unui tarif unic pentru toate categoriile de acte publicate, indiferent de faptul că se publică în Partea I, a II-a sau a VII-a. Tariful aplicabil începând de de la 1 aprilie este de 122 de lei/pagină de manuscris, acesta incluzând taxa pe valoare adăugată.

Dacă comparăm cu tarifele valabile până pe 31 martie inclusiv, vom vedea că acum, în unele cazuri, se plătesc sume chiar și de două ori mai mari. Spre exemplu, pentru Partea I se plătesc acum 73 de lei/pagină de manuscris, pentru Partea a II-a — 54 de lei, pentru publicarea contractelor colective de muncă se plătesc 104 lei, pentru publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 se plătesc fie 31,5 de lei, fie 104 lei, după caz ș.a.m.d. Vechile tarife se regăsesc în HG nr. 277/2016.

De asemenea, de la 1 aprilie, nu mai trebuie să plătim nimic pentru publicarea anunțurilor cu privire la pierderea actelor sau schimbarea de nume, potrivit HG nr. 156/2017. Până vineri inclusiv, cei care au făcut astfel de anunțuri au avut de plătit 21 de lei.

Monitorul Oficial. Ce se publică        Tariful pe pagină până la 31 martie 2017
Tariful pe pagină de la 1 aprilie 2017
Partea I         Publicare acte  73 lei, 122 de lei, tarif unic (cu excepția tarifului pentru anunțuri de pierderi acte și schimbări de nume, care a fost exclus)

Partea I în limba maghiară       Publicare acte  140 de lei
Partea a II-a    Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998   54 de lei
Partea a III-a
Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare e prevăzute de lege:

citații emise de instanțe;
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului, cambiei sau biletului la ordin;
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/ hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor e justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
alte acte procedurale 73 de lei
Hotărâri judecătorești care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității 73 de lei
Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici, precum și alte concursuri prevăzute de lege     73 de lei
Acte a căror publicare e prevăzută de lege:

raportul periodic de activitate al autorităților/ instituțiilor publice;
raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției;
declarații de avere și interese;
bilanțuri de ocupare a forței de muncă;
alte acte. 62 de lei
Pierderi de acte, schimbări de nume 21 de lei
Partea a IV-a    Publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, 31,5 lei sau104 lei

Publicarea altor acte prevăzute de lege 104 lei
Partea a V-a     Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel național și de ramură, a convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a altor acte stabilite prin dispoziții legalle 104 lei
Partea a VI-a    Publicarea anunțurilor prevăzute de OUG nr. 54/2006     57 de lei
Publicarea altor acte prevăzute de lege  57 de lei
Partea a VII-a   Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005, 31,5 lei sau 104 lei

Publicarea altor acte prevăzute de lege 104 lei
Potrivit hotărârii, pagina de manuscris a actelor trimise la publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile, iar actele trebuie să aibă un conținut lizibil tehnoredactat la un rând și jumătate, folosindu-se fontul Times New Roman, la dimensiunea 12, fără ștersături sau lucruri adăugate de mână.

Să nu uităm că, de la 1 iunie anul acesta, vom avea acces gratuit, fără limită de timp, la Părțile I și II ale variantei electronice a Monitorului Oficial.(cetateanul.net)

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •