MApN – Sunt disponibile aproximativ 2.200 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari, în 24 de judeţe şi în municipiul Bucureşti

ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri rezervişti voluntari

Prima etapă a procesului de recrutare și selecție a rezerviştilor voluntari ai Armatei României începe luni, 10 iulie 2017, cu selecționarea candidaților care doresc să încadreze funcții de soldați și gradați rezerviști voluntari, anunță MApN.

Pentru anul 2017 sunt disponibile aproximativ 2.200 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari, în 24 de judeţe şi în municipiul Bucureşti.

MApN anunță că recrutarea pentru posturile de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri rezervişti voluntari se va realiza în etapa a doua, după un calendar care va fi anunţat din timp.

Potrivit unui comunicat emis vineri, MApN anunță:

sună adunareaProcedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul centrului militar județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:

  • actul de identitate, în original şi în copie;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;
  • acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
  • permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
  • livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.  – MAI MULTE DETALII: cursdeguvernare