Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

anaf
Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților avându-l ca președinte pe Leonardo Badea, a îndreptat prin adoptarea unui amendament, o mare eroare a Ministerului Finanțelor Publice stipulată în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, scrie Ion Teleanu.

Practic, intenționat sau din greșeală, printr-o prevedere din această ordonanță, Ministerul Finanțelor Publice supra-impozita eronat mii de micro-întreprinderi, în loc să se aplice un impozit pe venit de 1% așa cum se menționează în Programul de guvernare. Din februarie 2017, ANAF și Ministerul Finanțelor știau de această greșeală, dar cu toate demersurile făcute de Ministerul Turismului și organizațiile patronale, au refuzat să corecteze greșeală. Surprinzător, nicio o comisie din Senat care a avizat proiectul de lege în cauză n-a vrut să amendeze greșeală din ordonanța buclucașă, inclusiv Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci condusă de fostul ministru al finanțelor- Eugen Orlando Teodorovici. Ca urmare a refuzului Ministerului de Finanțe și a non-combatului senatorial, deputații din Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci au adoptat un amendament prin care corectează această greșeală din ordonanță.

 Corecție prin amendarea legii

În Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, deputații au propus și adoptat introducerea la articolul 1, după punctul 3, a unui nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: <<31.La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: „(8) Persoanele juridice române care intră sub incidență Legii nr. 170/2016, și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro-500.000 euro, inclusiv, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin.(1), sunt obligate la plată impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pană la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepție de la prevederile art.

41 și art.42, pană la acest termen se calculează, declară și plăteste impozitul specific unor activităti, respectiv impozitul pe profit, pentru perioadă 1 ianuarie 2017-sfărsitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activităti aferent acestei perioade se determină prin impărtirea impozitului specific anual la 365 zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017-sfărsitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităti se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.” >>.

 „Se va unifica aplicarea impozitului pe venitul microintreprinderilor care au avut în 2016 o cifră de afaceri între 100.001-500.000 euro”

Ce însemna introducerea acestui nou punct și ce implicați va avea pentru societăților comerciale a explicat pentru ZIUAnews, Nicolae Istrate, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). „Cu o întârziere de cel puțin cinci luni se reușește corectarea unei greșeli a Ministerului Finanțelor apărute în art.I pct.3 din OUG 3/2017 act care nu a ținut cont de intrarea în vigoare la 01.01.2017 a impozitului specific reglementat de Legea nr.170/2016. În bază unui amendament formulat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, a admis completarea art.I pct.3 prin introducerea unui nou pct.3 indice 1, care va unifică aplicarea impozitului pe venitul micro-întreprinderilor pentru toate societățile comerciale care au obținut în 2016 o cifră de afaceri între 100.001-500.000 euro și care îndeplinesc și celelalte condiții de încadrare la micro-întreprindere.

Agenții economici trebuie să știe că după apariția modificărilor la OUG nr.3/2017 de către plenul Camerei Deputaților-cameră decizionala și publicarea în Monitorul Oficial, această reglementare se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare. Pentru perioadă 01.01.2017-sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi, aceste societăți vor plătii impozit / profit și/sau impozit specific, în funcție de veniturile obținute din activitățile prevăzute în art.1 din Legea nr.170/2016-privind impozitul specific unor activităti. Societățile comerciale vor comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impozitare, Declarația 010, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, respectiv de ieșire din evidența impozitului / profit și impozitului specific și luare în evidența la impozit / micro-întreprindere”, a precizat Nicolae Istrate.

 „S-a îndreptat o mare nedreptate”

Totodată, unul dintre liderii organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor din România- HORĂ, Daniel Mischie, a precizat pentru ZIUAnews că a sprijinit inițiativă FPTR și așteaptă adoptarea modificărilor de către plenul Camerei Deputaților și publicarea în Monitorul Oficial. „Astfel, mii societăți comerciale membre HORĂ vor beneficia, din păcate nu și retroactiv, de impozit pe venit de 1% pentru micro-întreprinderi”, a subliniat Daniel Mischie. Și prim vicepreședintele FPTR- Dragoș Răducan, consideră că deputații din comisia condusă de Leonard Badea au corectat greșeală din ordonanța cu pricină, îndreptând astfel o mare nedreptate. „Cu greu s-a reușit introducerea acestui amendament care repară marea nedreptate făcută la mii de micro-înteprinderi care-și realizează venituri și din activități de alimentație publică și cazare”, a mai precizat liderul FPTR.(ziuanews.ro)

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •