Momentul de răscruce al executării saltului în viitor

viitorul

Reflecţii pe marginea realităţilor lumii de azi…

Vieţuim, în mod evident, într-o societate putredă la nivel global, într-o societate guvernată de exploatarea infamă a omenirii şi a resurselor planetare prin: jaf (intelectual şi material); camătă; supremaţie artificială, cu japca (prin exercitarea forţei şi/sau ameninţarea utilizării forţei complexului politico-industrial-militare); înşelătorie; speculă intermediară şi jaf corporatist supra-statal al tuturor resurselor (naturale şi artificiale); disimularea şi răstălmăcirea adevărului (actual și istoric) prin prelucrarea, mutilarea și colportarea sau sistematică prin intermediul „main stream media”; folosirea crimei şi şantajului ca arme politice la nivel major; otrăvirea sistematică a lumii biologice, prin multe dintre așa-zisele „medicamente alopate” (în marea lor majoritate!?), vaccinuri, steroizi, îngrăşăminte, hibridări neavenite şi substitute industriale catastrofale, impuse consumatorilor de rând (insidios sau forțat, ca în cazul vaccinurilor sau al ziselor tratamente standardizate pentru cancerele provocate de lumea otrăvită în care este silită să trăiască omenirea ultimilor 100 de ani)

Dispreţ total faţă de constituţii şi faţă de sistemele justiţiare, acestea fiind aservite în mod obscen subjugărilor naţionale şi practicării de „poliţie politică” la nivelul superior al imaginaţiei; desfiinţarea mijloacelor de apărare naţională proprie, atât la nivel economic, cât şi la nivel politic şi militar; distrugerea prin sabotare, spionaj politic, social şi industrial (în conceptul războiului informaţional total) şi asasinatul economic al economiilor şi industriilor naţionale şi substituirea lor cu temporare şi şubrede surogate supra-statale corporatiste, etichetate invariabil ca fiind chipurile „salvatoare”; mixtiunea în problemele interne statale şi alianţele politico-militare dubioase, în scopul practicării unor politici (atât la nivel naţional cât şi trans-naţional) bazate pe networking-uri de tip mafiot; poluarea absolut necontrolată; lipsa de respect faţă de folosirea judicioasă şi responsabilă a resurselor planetare, umane şi materiale; aversiune făţişă faţă de cultura autentică şi substituirea ei prin kitsch (de tip hollywoodian si las vegasian)

Îndatorarea forţată a naţiilor şi statelor lumii, prin tactici criminale de blocare a dezvoltării economiilor şi infrastructurilor lor naţionale; exoduri încrucişate, prin dizlocări masive de populaţii, comutate bezmetic şi desperat pe planetă; segregarea făţişă a omenirii în neamuri zise „alese”, (pe criterii imaginare şi/sau aşa zisele „fabricaţii istorico-folclorice” tendenţioase…) şi restul neamurilor; dispreţ faţă de educaţia „per se”, sabotarea şi substituirea ei cu surogate educative, menite să creeze fie „sclavi specialişti producători”, fie „sclavi consumatori”; standardizarea oribilă a produselor umane, la cel mai mic numitor comun, ilustrată inclusiv prin drastica reducere a gamei cromatice a bunurilor de consum, începând cu automobilele (albe, negre sau gri, în proporţie de 90%!); emiterea de monedă pe bază de „mandat”, fără acoperire materială reală (cazul „Federal Reserve Bank” este un exemplu edificator); îndatorarea forţată a statelor şi populaţiilor lumii către instituţii financiare (cu precădere transnationale, precum FMI-ul şi Banca Mondială) spre subjugarea cât mai absolută a independenţei acestora.

Promovarea intensă a urâţeniei şi obscenului în spaţiul public, ca pretinse substitute ale frumosului, ale esteticului real şi a comportamentului decent; promovarea (ostentativ discriminatorie) a lipsei de empatie şi consideraţie faţă de semenii umani, valorile nationale (prezente şi istorice) şi faţă de potentialul pozitiv real al rasei umane, în general; încurajarea manifestării instinctelor primare subjugătoare (ale unora) şi submisive (ale altora); teroarea psihologică a neo-marxismului cultural, mascat sub eticheta de „corectitudine politică”; folosirea de armate de mercenari cu aptitudini profesionale extrem de chestionabile, pentru formarea de reţele de „think tank”-uri, ONG-uri dubioase, de zişi „formatori de opinie/îi” (în fapt, autentici agenţi profesând ca specializare profesională dezinformarea), precum şi aproape tot cea ce face tristă şi amară existenţa preponderentă a majorităţii bio-sferei terestre!

Sigur că a veni într-o asemenea societate să predici potenţialul salvator al educaţiei ar putea apărea, pe bună dreptate, cam la fel de utopic precum tentativa de a promova filosofia minţii şi spiritului, epistemologie şi/sau metafizică, unui trib de neanderthalieni! Si totuşi…

Oricât de şubredă şi improbabilă apare însă a fi şansa salvării omenirii prin educaţie autentic pozitivă şi prin îndemnuri la revenirea către respectarea Adevărului, a valorilor autentice (reale şi virtuale), precum şi revenirea la un umanism autentic de tipul Bunul(ui) Samaritean (al tuturor neamurilor, tratate la egalitate), – cu posibilă excepţie a unei minuni extraterestre capabilă să schimbe peste noapte calvarul scenariului mondial actual, desigur-, eu unul continui să o văd că fiind UNICA SALVARE A OMENIRII ŞI A PLANETEI. Cauza supremă care merită, în mod categoric, atenţia, concentrarea şi sacrificiul nostru suprem. Doamne ajută!

Pax Vobiscum! John Stones – Toronto, Canada