Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică

Maica Domnului

Pe 8 septembrie, româniicelebreazănaşterea Maicii Domnului sauSfântaMariaMică, primamaresărbătoaredin Anul Nou Bisericesc caremarchează hotarul dintrevarăşitoamnă. Întradiţiapopulară, SfântaMariaMică este cunoscutăca o zi încaresunt ascultate rugăciunile femeilor ce vor aibă copii.

SfântaScriptură nu relatează despre acest eveniment, însă scrierile apocrife oferă foarte multeamănunte despre originea şicopilăria Fecioarei Maria. Tatăl Fecioarei Maria, Ioachim, era un urmaşal regelui David, iar mama, Ana, erafiica preotului Matthan, descendenţadinfamiliapreoţească a lui Aaron, împlininduseprinaceastă proorocia Mesia va avea o dublădescendenţă: împărăteascăşipreoţească.

Pentru nu aveau copii, ceea ce eraconsiderat un blestem dinpartea lui Dumnezeu, Ioachim şiAna au început fie ironizaţişibatjocoriţi de oameni. Şitotuşi, Ioachim şiAna nu s-au răzvrătitîmpotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunţatlaviaţă lor virtuoasă, rugânduseîncontinuareşinădăjduindînbunătatea lui Dumnezeu.
Tradiţia spune înal cincizecilea analcăsătoriei lor, Marele Preot de la Templu a refuzat în public jertfa lor, numindu-i blestemaţi. Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre casă lor din Seforis şi au hotărâtseretragă fiecare pentru post şirugăciune. Ioachim a zis cătresoţiasaAna: „Pe mine nu îndeamnăinimamaiîntruîncasamea, căci noi suntem urgisiți de Dumnezeu. Iată, eu duc la munte şi acolo voi posti şi voi ruga lui Dumnezeu, doar seva milostivi şi ne vadanouă un copil”.
Ana a începutse roage lui Dumnezeu cu durere şi cu multe lacrimi, zicând: „Doamne, Atottiitorule, Cela ce numai cu cuvântulaifăcut cerul şipământulşi toate câtesevăd; Cela ce ai zis făpturilor Tale trăiascăşiseînmulţească; Cela ce aibinecuvântat pe Sara, femeia lui Avraam şiainăscut pe Isaac labătrâneţeşiaidăruit Anei fiu, de a născut pe Samuel Proorocul, mişi mie roadăpântecelui meu şi nu lăsa fiu de ocarăîntre oameni, de voi naşte fiu, saufiică, îl voi închinaŢie cu toatăinimaşi-l voi daslujeascăînbiserica slavei Tale”.

Îngerul Gavriil s-a arătatfiecăruia, spunându-le rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea şi Dumnezeu le va trimite binecuvântareaSa. Tot el le-a vestit acest prunc seva umple de Duh Sfântdinpântecele mamei saleşivafi un vas ales lui Dumnezeu.

Tradiţiişi obiceiuri de SfântaMariaMică
Naşterea Maicii Domnului, cunoscutăcaSfântaMariaMică„, marchează hotarul astronomic dintrevarăşitoamnă. De asemenea, sărbătoareaanunţăînceputul unor activităţi specifice, precum culegerea unor plante şi fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatulgrâului, orzului şi secarei de toamnă.
Potrivit tradiţiei populare, lasărbătoareaNaşterii Maicii Domnului, ca de altfel la orice maresărbătoare, nu se fac treburi gospodăreşti, nu sespală rufe, nu se face curăţenieîncasă, nu seatragărăul.

SURSĂ20news
Articolul precedentEști sigur că știi ce bei?
Articolul următorÎn atenția celor care lucrează part-time în România
Scriitor și jurnalist, fondator Radio Vocativ, Revista Vocativ, Vocativ Plus, il romeno