Omogoniada de Eugen Evu

Trãiau în nebunia generalã
A dezdumnezeirii-n pielea goalã
Cei omogonici versus cei profani
Sãrmani cu duhul- buhul de golani
Ori de barabe versus momârlani
Au! Cine sã-i mai ştie? Mama Geea
Sau orfelina? Oarbã epopeea
Mall- praxis-ului din Leuce-Logoreea ?
Mumii si zombie, babe şi infante
Din trilogia operei lui Dante
Cum dixit Liviu-Ioan cel Mureşanul
Incestului, violului lui Anu
Cel dublu şi cu tot Aliotmanul!

El zice cã acest eterogen
Din speţã decãzutã prin infern
În raiul rãsturnat, al „Marelui Himen”
Ar fi mai fost cândva, când tot pãmântul
Se dilata, sã nascã, (cum) mormântul !
Repetitiv inversa înviere
Din dublul luciferic prin femeie !
EL, gândul speriat, histrionardul
A spart în LABYrinth raţion- gardul
Sã poatã trece-n pãsãri leopardul!

Hegel sã-i ştie ! Logica, hazardul,
Sau Ptolomeul? Pururea fecioara
Ca prin heraldici, longevivã, cioara?
Cel Solitar a explodat în Cor ?
Rãspunde Edgar, sau mata, Melchior :
-Stiu cã nu stiu. Haloimãs, Nevermoore.

P.S. Eugen Evu a trecut în veşnicie.