Platoul carstic Salin Meledic

Zona care cuprinde platoul Meledic este una dintre acelea în care potenţialul turistic este mare şi face parte din ansamblul de obiective turistice cuprinse în arealul Subcarpaţilor Curburii. Reprezintă o zonă unică în Europa datorită formaţiunilor saline de suprafaţă întîlnite aici. Pe lîngă toate celelalte obiective turistice din Ţinutul Buzăului, acesta este un areal în care sarea domină totul şi-l face fantastic.

Platoul carstic Salin Meledic este o arie naturală protejată, mixtă (geologică, speologică, zoologică şi botanică) şi se află la o distanţă de cca. 60 km de oraşul Buzău, pe teritoriul comunelor Mînzăleşti şi Lopatari (judeţul Buzău). Geografic, aparţine Subcarpaţilor Curburii, subunitatea Subcarpaţilor Vrancei la limita cu Subcarpaţii Buzăului.

Datorită substratului geologic, la limita dintre partea carpatică şi subcarpatică sînt prezente formaţiuni de tipul cutelor diapire care sînt caracterizate prin prezenţa unor sîmburi de sare. Substratul platoului este format din gresii şi argile. Prin dizolvarea sării de către apele infiltrate a rezultat un spectaculos relief carstic.

În întreg arealul sînt întîlnite forme de relief variate, rezultate din dizolvarea sării la suprafaţă sau la mică adîncime, făcînd astfel ca aici să fie prezent cel mai interesant fenomen de relief carst salin din România, foarte asemănător cu cel format pe calcare.

Interesante sînt văile platoului Meledic care sînt sub forma unor canioane, dar şi prezenţa a numeroase doline (depresiuni rotunde sau de formă ovală), fie uscate, fie mlăştinoase. Prin unirea lor au dat naştere la uvale în care s-au format lacuri. Cele mai importante dintre lacuri sînt: Lacul Mare (Lacul Fără Fund) şi Lacul Castelului.

Un lucru deosebit îl reprezintă faptul că lacurile sînt cu apă dulce deşi sînt formate pe un platou salin. Acest lucru se explică prin trecerea prin mai multe etape în cadrul formării lor, ajungîndu-se la faza în care fundul lacului a fost impermeabilizat de materialul aluvionar transportat în timp, ceea ce a dus la o întrerupere a legăturii cu masivul de sare de dedesubt.

De o importanţă deosebită sînt peşterile întîlnite pe platoul Meledic. În partea de nord a platoului se află peştera 6S Meledic situată la nord de Lacul Mare, la baza unui versant abrupt. În prezent această peşteră deţine locul 2 în lume ca lungime (1220 m), dintre toate peşterile dezvoltate în sare. Spectaculos este faptul că în peşteră sînt stalactite de diverse culori, de la alb, roz, galben pînă la roşu, maroniu şi cenuşiu. Există o multitudine de peşteri în arealul platoului, însă de dimensiuni mici.

Ca un lucru deosebit, este cunoscut faptul că Regina Maria, fiind vrăjită de aceste locuri, ar fi vrut să construiască Castelul Peleş pe platoul Meledic.

Pe lîngă obiectivele mai sus amintite (peşterile, lacurile), pe platou există 25 de sculpturi din lemn, ce aparţin unei tabere de sculptură care merită văzute.

În zonă sînt numeroase obiective turistice care merită vizitate ca:

Piatra Albă „La Grunj” – monument natural situat pe partea dreaptă a drumului la ieşirea din comuna Mînzăleşti spre Lopătari, pe malul rîului Slanic. Este de fapt o piatră de culoare alb-cenuşie, formată din marne albe, reprezentînd un martor de eroziune hidraulică şi eoliană.

Focul Viu – un fenomen natural deosebit şi rar. Prin fisurile scoarţei terestre pătrund spre suprafaţă gazele naturale, care se aprind şi dau naştere unor flăcări ce ard continuu. Locaţia se află în apropierea satului Terca, comuna Lopătari.

Lacul Mocearu – reprezintă un obiectiv turistic buzoian mai puţin cunoscut, dar absolut superb. Un colţ de rai în care se îmbină perfect muntele, pădurea şi apa. Nu există un drum amenajat însă se poate ajunge de la Lopătari prin comuna Luncile, Plaiul Nucului de unde se coboară spre lac. În ultimii ani s-a început construcţia unor căsuţe de vacanţă.

Sfinxul de la Buştea – monument al naturii, reprezentat de o stîncă de cca. 6 metri înălţime, de forma unui cap uman, situat pe unul dintre versanţii masivului Breazău.

Mănăstirea Găvanu – este datată din anul 1707 fiind o ctitorie moşnenească-ţărănească. Aici, pe lîngă activitatea monahală s-a dezvoltat şi o activitate şcolară, începută din 1793. Este un obiectiv de o rară frumuseţe, unde liniştea înalţă sufletul spre smerenie.