Politica UE pentru mediu și schimbările climatice

Politica europeană în materie de mediu

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

UE are printre cele mai ridicate standarde de mediu din lume, care au fost dezvoltate de-a lungul deceniilor. Politica de mediu ajută economia UE să devină mai ecologică, protejează resursele naturale ale Europei și salvgardează sănătatea și bunăstarea oamenilor care trăiesc în UE.

Calitatea mediului este un factor fundamental pentru sănătatea, economia și bunăstarea noastră. Cu toate acestea, se confruntă cu mai multe provocări importante și nu în ultimul rând cele legate de schimbările climatice, consumul și producția nedurabile, precum și diferite forme de poluare.

Politicile și legislația de mediu ale UE protejează habitatele naturale, mențin aerul și apele curate, asigură eliminarea adecvată a deșeurilor, îmbunătățesc cunoștințele privind substanţele chimice toxice și ajută întreprinderile să facă tranziția către o economie durabilă.

În ceea ce privește schimbările climatice, UE formulează și pune în aplicare politici și strategii în domeniul schimbărilor climatice, preluând inițiativa în ceea ce privește negocierile internaționale privind schimbările climatice. UE s-a angajat să asigure reușita punerii în aplicare a Acordului de la Paris și a Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). În această privință, țările UE au convenit să îndeplinească diverse obiective în anii care urmează. UE urmărește să asigure că preocupările privind clima sunt luate în considerare în alte domenii de politică (de exemplu, transportul și energia) și promovează tehnologiile cu emisii reduse de carbon și măsurile de adaptare.

Politica europeană în materie de mediu se bazează pe articolele 11 și 191-193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În temeiul articolului 191, combaterea schimbărilor climatice este un obiectiv explicit al politicii de mediu a UE. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv dominant al UE, care vizează asigurarea „unui nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului” (articolul 3 al Tratatului privind Uniunea Europeană).

Iată, pe secțiuni, legăturile aferente unde vă puteți documenta privind legislația europeană:

Abordarea schimbărilor climatice, Dispoziţii generale, Dezvoltare durabilă, Deşeurile biologice, Poluarea aerului, Protecţia şi gestionarea apei, Protecţia naturii şi a biodiversităţii, Protecţia solului, Protecţia civilă, Poluarea fonică, Mediu: cooperarea cu ţările terţe, Statistici europene

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •