Proiectul de Ordonanță de Urgență privind „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ PRIVIND PROGRAMUL DE SUSŢINERE A ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII –
IMM INVEST ROMÂNIA

I. PROIECTUL PROGRAMULUI IMM INVEST ROMÂNIA

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA” are scop sprijinirea accesului la finanţare a IMM-urilor, prin acordarea de garanţii de stat parţiale (50% din creditele pentru investiţii şi/sau a liniilor de creditare pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 80% pentru centrele de agrement).
Programul este conceput a fi multianual, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanţiilor de stat, mecanismul de derulare vizând:

– acordarea garanţiilor în contul şi în numele statului, de către Fondul Naţional de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM), în limita unui plafon anual, către beneficiarii eligibili (operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderilor familiale, cu excepţia următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie);
garanţia de stat se poate acordă fiecărui beneficiar participant în cadrul programului pentru un singur credit;
garanţiile de stat sunt parţiale: 50% din creditele pentru investiţii şi/sau a liniilor de creditare pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 80% pentru centrele de agrement), exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat;

Valori maxime:
Pentru creditele de investiţii
Pentru liniile de credit – finanţarea capitalului de lucru
Pentru înfiinţare/dezvoltare -centre de agrement
Valoarea maximă a creditului 10.000.000 lei
5.000.000 lei
10.000.000 lei
Valoarea maximă a garanţiei 5.000.000 lei (50% din valoarea creditului)
2.500.000 lei (50% din valoarea creditului)
8.000.000 lei (80% din valoarea creditului)
Perioada maximă a creditului 10 ani
24 luni cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maxim 24 luni
10 ani
Se solicită beneficiarilor:
garanţii colaterale care împreună cu garanţia de stat acoperă cel puţin 100% din valoarea finanţării;
performanţă financiară A, B sau C şi lipsa datoriilor bugetare;
ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra actievelor finanţate prin credit, asupra bunurilor viitoare şi asupra universalităţii de bunuri mobile şi immobile prezente şi viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;
– cel puţin o garanţie personală de la administratori/asociaţi/acţionari, în calitate de fideiusor;
– comisioane de administrare şi de risc, care se stabilesc prin Ordin al MFP ;
Executarea garanţiilor şi recuperarea creanţelor sunt similar cu cele pentru creanţele bugetare.

ÎI. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTUL PROGRAMULUI IMM INVEST ROMÂNIA

1. „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIAvizează acordarea de garanţii de stat parţiale (de 50%, respectiv 80% pentru centrele de agrement), pentru investiţii/capital de lucru, pentru un număr estimat de 806 beneficiari, este în general o măsură pozitivă, care va contribui la creşterea accesului IMM la credite bancare, în contextul limitărilor existente ( 80% din IMMuri nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, rată celor care au obţinut finanţări de 15,3%, fiind în scădere raportat la anul 2014 – potrivit BNR).

2. Raportat la impactul financiar şi la numărul estimat de 806 beneficiari, pentru perioada 2017-2020, programul nu va putea rezolva decât un număr foarte mic de solicitări, problema accesului foarte redus la credite bancare nefiind rezolvată. Este necesară adoptarea de măsuri suplimentare (legislative, administrative, bugetare) pentru creşterea accesului IMM la finanţare, inclusiv creşterea bugetului programului pentru impactul fie corespunzător.

3. Condiţiile privind garanţiile colaterale solicitate, garanţiile personale impuse administratorilor/asociaţilor, comisioanele de administrare şi de risc, care se pot schimbă prin Ordin al MFP şi care sigur vor fi ridicate, inclusiv birocraţia mare a accesării garanţiilor nu vor permite microîntreprinderilor care au nevoie de finanţare primească garanţii pentru creditele bancare în cadrul programului.

4. Deşi în notă de fundamentare se vorbeşte şi despre creşterea absorbţiei fondurilor structurale, garanţiile prevăzute sunt exclusiv pentru investiţii/linie de credit, fără a fi prevăzute condiţii specifice pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană.

5. Regimul special acordat garanţiilor pentru centrele de agrement (80% comparativ cu 50%) nu este fundamentat, nefiind prezentată vreo analiză/strategie pentru acest domeniu selectat. Prioritatea creşterii absorbţiei fondurilor structurale este mai importantă decât dezvoltarea de centre de agrement, din punct de vedere al efectelor multiplicatoare, pentru bugetul public şi economie, fiind mai mult justificată stabilirea unui regim special şi garanţii mai mari pentru acest domeniu.

6. Deşi se menţionează se vizează investiţiile, art. 3 din proiect nu cuprinde nici un criteriu de eligibilitate corespunzător (investiţii, creare de locuri de muncă, cerinţe calitative, durabilitate, dezvoltare regională, etc.) şi nici privind implementarea proiectelor cu finanţare europeană.

7. Raportat la aceste observaţii generale, CNIPMMR formulează următoarele propuneri de modificare/completare a proiectului programului:
Creşterea substanţială a bugetului programului, raportat la datele statistice oficiale (BNR): 80% din IMMuri nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, rată celor care au obţinut finanţări -15,3%, fiind în scădere raportat la anul 2014.
Creşterea substanţială a bugetului programului pentru garanţiile necesare implementării proiectelor din fonduri europene: raportat la o estimare general de 15.000 beneficiari finanţări din fonduri structurale, cu finanţări de 3-4 miliarde, majorarea bugetului trebuie asigure garantarea pentru cel puţin 50% din numărul acestora (7.500 beneficiari): creştere a mediei anuale a impactului previzionat de la 1,79 la 16,67.
– Pentru majorarea bugetului programului se pot avea în vedere în completare şi accesarea Programului Junkers, BERD, etc., inclusiv fondurile europene.
– Plafonul garanţiilor de 50% trebuie majorat la cel puţin 80% şi de 100% pentru implementarea proiectelor din fonduri structurale.
– Pentru creşterea absorbţiei fondurilor structurale, garanţiile trebuie vizeze şi alte categorii (patronate, asociaţii, etc) şi trebuie prevăzute condiţii şi proceduri specifice, care fie operaţionale raportat la cerinţele de implementare a proiectelor (exp. termene reduse de acordare, garanţii colaterale diminuate, etc.).
Dispoziţiile art. 3 din proiectul de act normativ trebuie completate cu criterii de eligibilitate corespunzatore scopului programului (investiţii în industrie, creare de locuri de muncă, cerinţe calitative, durabilitate, dezvoltare regională, absorbţia fondurilor structurale etc.).
Având în vedere bugetul programului este foarte redus raportat la cererea mare de finanţare bancară, trebuie prevăzute criteriile obiective şi calitative de evaluare şi selectare a cererilor de acordare a garanţiilor, pentru a nu lasă loc arbitrariului sau practicilor corupte.
– Trebuie stabilite limite maxime pentru comisioanele de garantare (mari în prezent 3,8%) şi de risc, pentru a asigura un nivel rezonabil şi atractiv de acces la garanţii; acestea trebuie rămână la nivelul cunoscut la dată contractării, fără modificări pe durata contractului de credit, având în vedere se vor stabili prin Ordin al MFP.
– Raportat la prioritatea garantarea creditelor necesare derulării proiectelor din fonduri europene, plafoanele trebuie permită garanţii la valoarea necesară implementării proiectului. Pentru celelate credite, se recomandă menţinerea valorii maxime de 5.000.000 lei/IMM, similar plafonului din programul aprobat prin O.U.G. nr. 92/2013 şi durata de 24 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 24 luni sau trebuie stabilite condiţii suplimentare pentru garanţiile de la limita maximă cumulată de 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei, pentru numărul beneficiarilor crească şi fie avute în vedere şi cererile de garantare ale micro-întreprinderilor.
Sunt necesare proceduri simplificate şi simplficarea cerinţelor privind garanţiile colaterale solicitate sau garanţiile personale impuse administratorilor/asociaţilor pentru microîntreprinderi, având în vedere experienţă acumulată în cadrul programului aprobat prin OUG nr. 92/2013 şi rată foarte redusă de 0,5% a garanţiilor plătite.
Operaţionalizarea programului trebuie asigurată în regim de urgenţă, având în vedere durata programului aprobat prin OUG nr. 92/2013 de 36 luni a încetat la dată de 5.12.2016, în prezent nemaiputandu-se acordă garanţii.

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •