Râpa Roşie – fenomen de badlands

Din punct de vedere geologic şi geomorfologic, badlands se referă la acele terenuri acoperite cu o pătură groasă de argilă, erodată de către agenţii externi. Cu alte cuvinte, pentru a avea badlands, sunt necesare următoarele condiţii: strat argilos la suprafaţă (descoperit), ariditate (ploi rare, dar intense, defavorizând vegetaţia), vânt puternic, precum şi o pantă semnificativă a terenului, care ar determina acţiunea gravitaţională a torenţilor. Noţiunea „badlands” provine din statele Dakota de Nord şi Dakota de Sud din SUA, unde întâlnim o serie de parcuri naţionale tematice, dintre care cel mai cunoscut se numeşte chiar Badlands Naţional Park. La nici 4 kilometri nord de oraşul Sebeş din judeţul Alba, Podişul Secaşelor (subunitate a Podişului Târnavelor) se termină abrupt în Culoarul Mureşului, care îl desparte de Munţii Apuseni. Monotonia versantului este rupă la un moment dat, pentru mai puţin de un kilometru, de o formaţiune spectaculoasă.

Râpa Roşie – arie naturală protejată – este cel mai reprezentativ exemplu de badlands din România. Săpăturile adânci ale apelor de şiroire au dat naştere „piramidelor coafate”, un microrelief spectaculos cu aspect ruiniform. Senzaţia de amfiteatru plin cu „spectatori” ne conferă statutul de „vedete”, aşezate pe o scenă minusculă, în fata giganţilor din argile roşii şi gresii. Culoarea roşiatică se datorează compoziţiei chimice (bogată în hidroxizi de fier) a sedimentelor depuse în cretacicul superior – etapa Miocen inferior (acum 65 de milioane de ani), provenite dinspre Carpaţii care abia se formau. Versantul expus la eroziune are o lungime de aproximativ 700 de metri şi o diferenţă de nivel în jurul a 100 de metri. Întreg ansamblul este situat la o altitudine absolută de 300-400 de metri. Ascensiunea pe versantul Râpei Roşii se poate face numai până la limita vegetaţiei, roca fiind imposibil de stăpânit din cauza friabilităţii.

Râpa Roşie este pricipala atracţie a oraşului săsesc Sebeş, în al cărui centru istoric întâlnim monumente istorice ca Biserica fortificată Evanghelică, Turnul Studentului, precum şi străduţele cu iz medieval.

Facebook Comments