Totul pentru controlul fiscal al cetățeanului, dar pe când și ”ceva” pentru transparența privind cheltuielile bugetare? să știe cetățeanul pe ce i se duc banii!

doar statul, tu nu

Sisteme și legi prin care doar cetățeanul să fie controlat la buzunare, invers niciodată, contribuabilul nu are voie să știe pe ce cheltuie statul banii săi. Iată dovada că democrația este o minciună. Puterea poporului nu are instrumente de control asupra ”aleșilor”, aceștia pot face orice cu banii din contribuții, fără să dea socoteală nimănui. Însă, despotul stat are voie să îți controleze până și de câte ori dai fâsuri, orice respirație, orice bănuț. O categorie de bugetari privilegiată și una de slugi, ambele cu rol de ”lipitori”, excluse categoriile care chiar muncesc, cum ar fi medicii și profesorii, însă, inclus armata, care nu își mai are nicio utilitate, țara fiind deja cotropită și în caz de atac extern este incapabilă să țină front dar este ticsită de generali stră-plătiți, și de pensionari speciali… incluse unitățile de coerciție care în loc să fie în slujba cetățeanului, sunt instrumentele puterii CONTRA acestuia, inclusă justiția carea este doar o mașină de făcut bani, de opresiune contra cetățeanului și de șantaj politic, incluse serviciile de informații care sunt în slujba oricui dar numai a țării NU, ș.a.m.d. Bine că se creează tot mai multe și mai eficiente instrumente de control asupra gloatei… Desigur, motivându-se că PENTRU CETĂȚEAN se face totul…! – Ia să vedem, pe ce se duc banii țării și mai ales cei împrumutați în contul generațiilor viitoare!… Miliarde și miliarde de euro! Unde putem citi raportul corect de cheltuieli ale statului? Așa cum și statul are raportul corect cum cheltui eu orice bănuț.


Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare – o structură informatică care ar urmă să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, cu susţinerea STS, va fi constituit potrivit unui Memorandum adoptat joi de Guvern.

”Măsura are scopul să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei cetăţenilor cu administraţia fiscală, prin creşterea gradului de informatizare şi, implicit, simplificarea procedurilor administrative. Acest Centru va fi înfiinţat în aparatul central al Ministerului Finanţelor Publice, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister şi instituţiilor subordonate cu atribuţii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central şi direcţii generale regionale, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice şi Comisia Naţională de Prognoza)”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX, citat de stireazilei.ro

Potrivit surselor citate, Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de măsuri stabilit prin Memorandum.

Pe termen scurt, respectiv pentru 2017-2018, Planul de măsuri include desemnarea şi tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructură critică de interes naţional, elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare şi menţinere în funcţiune a Sistemului Informatic al MFP, stabilirea necesarului de resurse şi alocare de fonduri necesare pentru servicii de menţinere şi pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware şi software a Sistemului Informatic al MFP, angajare de personal de specialitate TIC la nivel central şi local, implementarea mai multor proiecte în curs: Factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanţelor bugetare, etc.

Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ are mai multe obiective, între care implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat, centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului şi diversificarea serviciilor oferite, implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, extinderea utilităţii şi utilizării ”Spaţiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte instituţii publice centrale şi locale, furnizarea către cetăţeni a informaţiilor privind bunurile impozabile luate în calcul la stabilirea obligaţiilor fiscale ale acestora, colectate şi consolidate la nivelul sistemului informatic securizat „PatrimVen”, furnizarea către cetăţeni a informaţiilor privind obligaţiile fiscale şi nefiscale „IMPTAX”, crearea şi operaţionalizarea identităţii fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interacţiunea cu statul în ceea ce priveşte sistemul financiar, fiscal şi de asigurări sociale, standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relaţia cu cetăţeanul, dar şi dezvoltarea serviciilor informatice de analiză complexă a masivelor de date pentru urmărirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investiţii şi asigurări sociale, evaluarea impactului financiar a iniţiativelor de modificare legislativă pentru venituri şi cheltuieli şi pentru gestionarea riscurilor în colectarea veniturilor şi în execuţia bugetară.