Una dintre cele mai importante sărbători creștine închinate Maicii Domnului – Buna Vestire

Buna Vestire este prăznuită de Biserica Ortodoxă (precum și de cea Catolică) pe 25 martie. Buna Vestire sau popular spus Blagoveştenia  (termenul slav corespunzător celui de Bună Vestire), este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.

Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în documente, dintre sărbă­torile Maicii Domnului. Data acestei sărbători a variat la început. Astfel, unii o sărbăto­reau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, precum cele din Spania, Galia şi Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie.

Părintele profesor Ene Branişte susţine sărbătoarea a fost introdusă la Roma de către Papa Leon al II lea (681-683). La început aceasta era doar locală şi cu denumirea de sărbătoare a aşteptării Naşterii Dom­nului. Va­riația datei de prăznuire a existat în Apus până în sec. XI, când data de 25 martie s-a generalizat în toată lumea catolică. Numai la armeni Buna Vestire  se prăznuieşte pe 7 aprilie, în raport cu data veche a sărbătorii Naşterii Domnului (6 ianuarie).

În Răsărit însă, data de 25 martie s-a generalizat probabil îndată ce Naşterea Domnului a început fie sărbătorită peste tot pe 25 decembrie, adică încă din prima jumătate a sec. al V lea.

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta.

Temeiul scripturistic al sărbătorii Bunei Vestiri

„Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioara logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casă lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucurăte, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugetă în sine: Ce fel de închinăciune poate fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.

Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Sau. Şi va împăraţi peste casă lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi această, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpa. la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roabă Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea. (Luca I, 26-38).

Nicolae Cabasila observa dacă la crearea primului Adam, Tatăl se sfătuieşte cu Fiul şi cu Sfântul Duh, venirea la existenţă a Fiului lui Dumnezeu ca om are loc după obţinerea consimțământului cu totul liber al Sfintei Fecioare. Cea care-L naşte nu e folosită ca mijloc al venirii lui Lui la existenţa Om, fără voia ei. Nicolae Cabasila ne mărturiseşte „Dumnezeu nici nu a înştiinţat de mai înainte pe Adam, nici nu l-a înduplecat şi dea coasta, din care avea se zidească Eva, ci lipsindu-l de simţire, i-a răpit mădularul. Dar procedând la zidirea noului Adam, a înştiinţat-o mai înainte pe Fecioară şi a aşteptat credinţa şi învoirea ei.

A fost mai uşor pentru Apostoli creadă Hristos a înviat, de vreme ce L-au văzut înviat. A fost uşor pentru creştini creadă în învierea lui Hristos, pentru au avut mărturia Apostolilor. Dar Maica Domnului, a crezut pe baza unei simple făgăduinţe se va petrece cu ea un fapt ce depăşeşte legea firii. A crezut posibil, imposibilul. Şi prin aceastăa l-a făcut posibil, după cum susţine părintele Dumitru Stăniloae. E o lege a firii nu poată zămisli cele ce şi-au ales viaţa fecioriei. De aceea Maica Domnului întreabă: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi comunica modul zămislirii minunate – „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri”, Fecioara nu s-a mai îndoit de vestirea îngerului.

În clipă în care declara se încrede cu desăvârşire în minunea ce se va săvârşi cu ea, Fiul lui Dumnezeu Se şi sălăşluieşte în ea, zamislindu-Se Om. Naşterea lui Dumnezeu-Cuvântul ca om este o naştere unică, neavând nimic din naşterea celorlalţi oameni. Nici naşterea Sa din Tatăl, nici cea din Fecioara Maria, nu au avut ceva comun cu naşterea altcuiva. Naşterea Sa ca Om nu e o naştere din necesitatea firii, ci din bunavoirea lui Dumnezeu.

Bunăa Vestire în calendarul popular

Buna Vestire  este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului.  De ce ziua cucului? Pentru în această zi are loc primul sau cântec, prin care anunţă vestirea primăverii.

Potrivit tradiţiei, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol, în spatele omului, era semn rău: „Cucu-n spate mi-a cântat/ şi moartea m-a săgetat!”

Există obiceiul ca în această zi, se numere de câte ori cucul îşi cânta numele, număr care ar descoperi câţi ani mai avem de trăit.

Flăcăii şi fetele îl întrebau pe cuc când se vor căsători: „Cucule voinicule/ Câţi ani îmi vei da/ pan’ m-oi însura (mărita)?” Dacă se întâmpla ca după rostirea acestor cuvinte, cucul cânte, cântecul sau echivala cu un an de aștepare. Dimpotrivă, dacă el tăcea, tăcerea sa era semn avem de-a face cu o căsătorie grabnică.

De asemenea, craca pe care a cântat cucul de ziua sa, era tăiată şi pusă în scăldătoarea fetelor, în speranţa flăcăii nu le vor ocoli. (sursa: Creștin Ortodox ro)

Acatistul Bunei Vestiri  poate fi citit … apăsând AICI

2 COMENTARII

  1. O zi foarte importantă pentru creştini. Sfîntul Arhanghel Gavril îi dă Maicii Domnului această veste minunată, că va avea un fiu, iar acesta va fi Iisus Hristos, însuşi Fiul lui Dumnezeu şi Mîntuitorul neamului omenesc. Noi creştinii să ne bucurăm de această mare şi fericită veste.
    Mulţumesc Valeriu pentru acest articol de aducere înainte. Cristina

Comments are closed.