Vârful lui Stan

24

Apa Cernei desparte patru subunităţi ale grupei montane Retezat-Godeanu: pe partea dreaptă (în sensul de curgere) – Munţii Godeanu şi Munţii Cernei; pe partea stângă – Munţii Vâlcan şi Munţii Mehedinţi. Cerna izvorăşte dintr-un spaţiu montan aflat la contactul dintre masivele Godeanu, Retezatul Mic şi Oslea (din Vâlcan). Încă din partea superioară, de la izvoare, Cerna intră în contact cu bara calcaroasă lungă de aproape 60 de kilometri, pe care o va străbate integral, până spre vărsarea în Dunăre. De-a lungul acesteia, Cerna şi afluenţii au modelat depozitele de calcar mezozoic într-o manieră unică pentru Carpaţii româneşti, alcătuind sectoare precum Ciucevele, Geanţurile, masivul Vârful lui Stan – Pietrele Albe, masivul Domogled (Munţii Mehedinţi), precum şi cheile adânci din versantul drept al văii (Munţii Cernei).

Şoseaua naţională dintre Băile Herculane şi Baia de Aramă (DN 67D) părăseşte Valea Cernei la kilometrul 77 şi urcă paralel cu Valea Arşaşca, oferind panorame excepţionale asupra Cheilor şi a Dintelui Bobotului. Cheile relativ scurte sunt tăiate într-un bloc calcaros ce reprezintă o prelungire a lanţului de formaţiuni denumite „Geanţurile Cernei”, care se desfăşoară în amonte, spre Cerna Sat, pe partea stângă a Cernei. În curând, drumul se desparte de Arşaşca şi urcă în serpentine pe culmea principală a Munţilor Mehedinţi, în Pasul Godeanu (940 de metri). Punctul cel mai înalt mai este denumit local „La Mazdronia” şi reprezintă accesul pe platoul carstic al Munţilor Mehedinţi, protejat în cadrul parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, unde vom putea admira forme de relief carstic specifice platourilor, cum ar fi crovuri, uvale, lapiezuri. Înainte de a ajunge în crovurile mehedinţele, se impune o ascensiune pe cel mai înalt şi spectaculos vârf al subunităţii: Vârful lui Stan (1466 metri). Intrarea pe traseu o recunoaştem uşor după borna kilometrică „66″ aflată la 24 de kilometri de oraşul Baia de Aramă şi 37 de kilometri de Băile Herculane. Ne pregătim cu condiţie fizică, o hartă bună şi cu multă apă, deoarece durata traseului poate depăşi 8 ore, iar pe traseu mai există o singură sursă de apă. „La Mazdronia”, unde putem şi campa, porneşte traseul marcat cu bandă roşie care parcurge culmea principală a munţilor Mehedinţi (traseul spre Vârful lui Stan nu urmează acest marcaj decât la început). La debut, se urcă mai greoi printr-o pădurice deasă, pe o potecă mai lată. Urcuşul devine din ce în ce mai abrupt şi treptat ajungem în pădurea de fag, mărginită chiar de creasta calcaroasă a Vârfului lui Stan, care reprezintă o deviere din culmea principală „oficială”. Prin urmare, marcajul va lipsi de aici înainte, dar pe vreme bună ne putem orienta cu uşurinţă către obiectivul nostru.

Cu vârful în faţă, ne strecurăm printre lapiezuri şi observăm în fundal câteva culmi mai înalte ale munţilor Godeanu. Poteca traversează, înainte de „asaltul final” al vârfului, o spintecătură adâncă în care mai putem întâlni limbi de zăpadă chiar şi în luna mai. La ieşirea din aceasta, ne angajăm într-un urcuş relativ abrupt direct pe stânca golaşă (fără potecă), până atingem vârful. De la şosea se fac în general 2-3 ore, pe vreme frumoasă. Vârful lui Stan oferă o perspectivă complexă asupra cursului mijlociu al Văii Cernei, în care se evidenţiază culmile calcaroase piramidale cunoscute sub numele de Geanţurile Cernei, precum şi zona alpină a Munţilor Godeanu, de peste 2000 de metri altitudine.

De la Vârful lui Stan, ne întoarcem în spintecătura amintită mai sus şi ne orientăm cu atenţie, ajutaţi de o hartă bună şi eventual o busolă, spre Poiana Beletina (cu sursă de apă). În loc să urcăm înapoi la creasta ascuţită dinspre Mazdronia, cotim la dreapta (vest) şi urmăm o potecă la început clară şi care prezintă urme de marcaj punct albastru. Aceasta se menţine pe la baza unui perete pe care îl vom avea în partea dreaptă cale de aproximativ un kilometru, iar direcţia de mers nu se schimbă aproape deloc, aşa că nu ar trebui să avem probleme să ajungem în larga Poiană a Beletinei după maxim o oră şi jumătate de la  Vârful lui Stan.

Am ajuns în arealul numit „Crovurile din Mehedinţi” (o denumire improprie carstului, împrumutată din terminologia geomorfologică a câmpiilor acoperite cu loess). În fapt, ceea ce în mod popular numim „crovuri” reprezintă o  serie de doline, depresiuni carstice circulare sau ovale „închise” (ca un lighean, cu fundul în formă de pâlnie), ale căror dimensiuni maxime se regăsesc chiar aici, în carstul mehedinţean. Poiana Beletina, în care ne aflăm, este o depresiune carstică deschisă, cu o reţea hidrografică racordată la bazinul Motrului. Agenţii externi au creat impresionantele lapiezuri, care „montează” un spectacol unic în Carpaţii româneşti.

Înaintând spre sud-est, traversăm pe rând Poiana Beletina şi Poiana Mare, pentru a ajunge în cea mai adâncă dolină de pe platou: Crovul Mare. Aceasta este poziţionată la intersecţia traseului marcat al crovurilor (punct galben) cu un traseu ce urcă din Valea Cernei prin Cheile spectaculoase ale Tâmnei, trece prin Crovul Mare şi merge apoi spre sud-est, către Isverna (cruce roşie, 2-3 ore până la Isverna). Până aici, de la Vârful lui Stan, mai facem încă 3 ore, adăugate la cele 2-3 ore de la Mazdronia. Posibilităţile de retragere sunt variate. Una dintre ele este coborârea în Valea Cernei prin Cheile Tâmnei (aproximativ 2 ore); putem continua traseul prin crovuri, traversând Poienile Porcului şi Crovul Medved şi iesind la vârful Pietrele Albe, de unde se coboară în Cheile Ţesnei şi la motelul Dumbrava (3-4 ore); există, bineînţeles, şi varianta întoarcerii pe acelaşi traseu, aprofundând cunoaşterea mirificului spaţiu al Munţilor Mehedinţi.

Facebook Comments