Virtutea curajului – Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă

În fiecare an pe data de 23 aprilie Biserica Ortodoxă cinsteşte un mare sfînt; pe Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe. Se ştie despre el că s-a născut în Capadocia, din părinţi creştini. A trăit în vremea împăratului Diocleţian (sec. al IV-lea). Fiind neînfricat în lupte, el ajunge repede conducătorul armatei.

În anul 303 împăratul Diocleţian începe prigoana creştinilor. Atunci s-au dărîmat multe lăcaşuri de cult, creştinilor li s-a interzis să se adune şi multe din cărţile sfinte au fost arse. Unde erau prinşi erau ucişi pe loc. Sfîntul Gheorghe, fără nici o teamă, îşi mărturiseşte credinţa în Hristos. Este întemniţat şi supus la diverse chinuri: împunsături cu suliţa, tras pe roată, îngropat în var, lespezi de piatră puse pe piept etc., dar nici o tortură nu l-a făcut să renunţe la credinţa sa în Hristos şi să se închine la zei.

Domnul Hristos a avut grijă de el, biruind astfel nevătamat această tortură. După ce toţi l-au crezut mort, el a înviat şi această minune a învierii a convins-o şi pe împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian, că adevărata credinţă este cea în Hristos şi a făcut-o să îmbrăţişeze creştinismul.

Sfîntul Gheorghe nu s-a lepădat de credinţa în Hristos şi a fost condamnat la moarte prin decapitare în ziua de 23 aprilie 304. De aceea această zi a rămas de prăznuire

În iconografie, imaginea Sfîntului Gheorghe apare călare pe un cal, în timp ce străpunge cu suliţa un balaur. O legendă spune că Sfîntul Gheorghe a salvat cetatea Silena din provincia Libiei, care era terorizată de un balaur. Această imagine a sfîntului a rămas puternic imprimată în amintirea oamenilor ca model de curaj în luptă cu diavolul. Totodată, el mai este reprezentat îmbrăcat într-o mantie roşie, culoarea tradiţională a martirului, dar şi ca războinic pedestru sau ca tribun militar în veşminte patriciene, cu o diadema metalică pe cap, cu o platoşă sub mantie, ţinînd o cruce în mîna dreaptă şi o sabie în mîna stîngă.

Reprezentarea Sfîntului Gheorghe care doboară balaurul este prezentă şi pe Steagul Moldovei, aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfîntului Stefan cel Mare către Sfîntul Gheorghe: „O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43 an al Domniei Sale”. Şi pecetea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei poartă chipul Sfîntului Gheorghe.

Troparul Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe

„Ca un apărător al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mîntuiască sufletele noastre.”

Rugăciune:

„Cu nevoinţă bună te-ai nevoit prin credinţă, purtătorule de chinuri al lui Hristos şi păgânătatea chinuitorilor ai mustrat şi jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta şi cunună de biruinţă ai luat; şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli.”

Rugăciunea Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, înainte de a i se tăia capul cu sabia:

„Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul meu, că n-ai veselit pe vrăjmaşii mei, ci ai izbăvit sufletul meu ca pe o pasăre din cursă vânătorilor! Auzi-mă şi acum, Stăpâne, şi stai înaintea robului Tău în ceasul acesta de la sfârşit şi izbăveşte sufletul meu de meşteşugirile duhului celui din văzduh, al vrăjmaşului celui mare şi de duhurile cele necurate. Şi să nu le socoteşti păcatul celor ce au greşit înaintea mea, în neputinţa lor, ci iertare şi dragoste arată-le lor, ca şi aceia, cunoscându-Te, să câştige parte din Împărăţia Ta, împreună cu aleşii Tăi. Primeşte şi sufletul meu, împreună cu cei ce bine Ţi-au plăcut în veac, trecând cu vederea toate greşelile mele cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. Adu-ţi aminte, Stăpâne, de cei ce cheamă numele Tău Cel cu mare cuviinţă, că binecuvântat şi preamărit eşti în veci. Amin.”

Ca o completare, toţi cei care au procese grele, duc diferite bătălii sau au nevoie de curaj să înfrunte anumite situaţii pot citi acatistul sfîntului. Este de mare ajutor la nevoie.

Redacţia Ziarului Vocativ Plus urează – La mulţi ani tuturor cititorilor noştri care poartă numele Sfîntului Mucenic Gheorghe.