Ziua Jandarmeriei Române

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

În fiecare an pe data de 3 aprilie se sărbătoreşte Ziua Jandarmeriei Române. Data de 3 aprilie – dacă mergem pe firul istoriei – este exact acea dată din anul 1850 cînd, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat şi semnat hotărîrea Divanului Obştesc de înfiinţare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Atunci, Regimentul de jandarmi din Moldova se împărţea în două subdiviziuni, fiecare dintre ele avînd în zona lor de responsabilitate cîte şase judeţe. În fiecare judeţ era repartizată cîte o companie de jandarmi, la care se adăuga cîte o companie la Isprăvnicia Iaşului şi la Poliţia Capitalei (Iaşi). Un total de 14 companii de jandarmi, cu un efectiv total de 1.433 jandarmi călări şi pedeştri.

Grigore Alexandru Ghica, la 17 februarie 1850, a deschis prima adunare a Divanului Obştesc, iar la 25 februarie 1850 a solicitat Divanului să ia în discuție proiectul pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi. Divanul Obștesc a votat această legiuire la 12 martie 1850, iar la 22 martie 1850, l-a înștiințat pe domnul Moldovei că a încheiat lucrările pentru reformarea Corpului slujitorilor, în cel de jandarmi. Legiuirea promulgată de Grigore Alexandru Ghica la 3 aprilie 1850 a constituit actul de naștere al acestei arme și a stat la baza tuturor legilor care au urmat, principiile sale rămînînd valabile în întreaga istorie a Jandarmeriei Romîne.

În prezent, activitatea Jandarmeriei Române este reglementată de Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, care stabilește statutul, atribuțiile și competențele instituției, organizarea și conducerea, drepturile și obligațiile personalului instituției. Potrivit legii, „Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism”.

Facebook Comments

Mulțumim pentru lectură și pentru că DISTRIBUI:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •