Buimăceala aleșilor la vreme de molimă – între vidul legislativ și abuzul de putere

Buimăceala aleșilor la vreme de molimă – între vidul legislativ și abuzul de putere

Sunt astăzi suficient de mulți oameni care, atunci când se află în fața unui text, mai lung sau chiar mai scurt, citesc pe diagonală sau așa cred ei, când, de fapt,

…nu citesc decât primul rând sau primele rânduri ca apoi să treacă la final, având impresia că informația a fost asimilată.

E adevărat că a fost depășită etapa în care trebuia să mergi la un dicționar, la o enciclopedie, la un alt material de referință astfel încât să-ți faci o părere proprie despre ce citești.

Sub scuza că ”am net” omul de azi a devenit un fel de pelican sau de cormoran, înghițind pe nemestecate știri sau informații.

Nu sunt împotriva tehnologiei 5G, dar viteza cu care veți avea acces la informații va fi de 20 de ori mai mare față de 4G iar asta va contribui la adâncirea superficialității…

Să vă dau un exemplu simplu: Mulți au avut reacții adverse la opoziția manifestată de niște oameni față de cerința de a fi ”termometrizați” la intrarea într-un mare magazin.


Deci, nu se pune problema că ar fi rău să ți se ia temperatura, ci temeiul gestului, din vreme ce a fost legiferat diferit 


Să vedem ce acte normative au stat la baza ”termometrizării”.

Legea 55 din 15 mai 2020, se referă la unele măsuri pentru combaterea și stoparea extinderii infectării cu covid 19.

Iată ce menționează art 13: Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:

a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;

b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

Să căutăm acum acel ordin comun și să-l citim!

ORDIN nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Privitor la triajul epidemiologic se menționează: la art.2

Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și

…dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igiena, prevăzute în anexă.

Deci există obligativitate șefilor de a ORGANIZA acel triaj epidemiologic.

Să vedem ce înseamnă triaj epidemilogic?

Să mergem, totuși la institutul național de sănătate publică și să aflăm ce dorim! printre altele aflăm:

Pentru evitarea transferului de agenţi patogeni dintr-o arie geografică în altă, se impune o cooperare şi măsuri igienico-sanitare antiepidemice, educaţie la nivel naţional pentru evitarea unor situaţii epidemice critice…

Pentru prevenirea apariției în colectivitate a unei entități morbide este necesară efectuarea triajului epidemiologic de către cadrele medicale sanitare care asigură asistenţa medicală în colectivități.

Pentru efectuarea triajului epidemiologic în scopul stabilirii potenţialului epidemiologic şi aplicarea eficientă a măsurilor de prevenire şi combatere adecvate, personalul medico-sanitar implicat în aceste acţiuni…

(medicii și asistentele medicale din cabinetele medicale şcolare și de medicină de familie, medicii igienişti şcolari, epidemiologii…

și autoritățile locale vor pregăti şi organiza din timp triajul epidemiologic (inclusiv aprovizionarea cu instrumentar, medicamente şi materiale necesare recoltării de probe de laborator).

Și atunci ce facem când au fost însărcinați cu triajul epidemiologic niște pândari de la supermarket? Este legal, sau nu?

Pe aceleași considerente din materialul anterior, adică să nu înghițim tot ce ni se întâmplă fără să află ce se întâmplă de fapt, voi mai atrage atenția asupra unui fapt.

În perioada la care mă refer Guvernul Orban a emis circa 10 ordonanțe militare.

Să aflăm ce este o ordonanță militară?

Pentru că se tot vorbește în ultima perioadă de ordonanțe militare și nimeni nu știe exact cum să le interpreteze, am venit cu câteva precizări pentru a fi mai ușor de înțeles situația.

Că să fim mai corecți, spre informare noastră, nu am descoperit alte ordonanțe militare date până în prezent în România.

Ce-i drept, avem niște decrete regale în perioadă interbelică ce vizau starea de asediu, dar nimic mai mult.

Pentru a ne da seama, în primul rând, ce este o ordonanță militară plecăm de la reglementarea ei, respectiv OUG 1/1999 privind regimul stării de urgență și stării de asediu.

Ținând cont de situația actuală, ne raportăm doar la ordonanțele militare emise pe timpul stării de urgență, decretată de Președintele României.

Ordonanțele militare, pe timpul stării de urgență, sunt emise de ministrul de interne sau de secretarul de stat, prim-locțiitor al ministrului de interne, când starea de urgență a fost instituită pe întregul teritoriu al țării.

Ordonanța militară este folosită pentru a pune în concret în aplicare măsurile prevăzute de OUG 1/1999 (adoptată prin Legea nr. 453/2004) și de decretul prezidențial prin care se instituie starea de urgență.

Starea de urgență e definită în prevederile OUG 1/1999 și reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social și de ordine publică, instituit în întreaga țară sau în anumite zone ori în unele unități administrativ-teritoriale, în următoarele situații:

a) existența unor amenințări la adresa siguranței naționale sau democrației constituționale, ceea ce face necesare apărarea instituțiilor statului de drept și menținerea sau restabilirea stării de legalitate;

b) iminența producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor acestora.

Practic, dacă legea și decretul prevăd că ți se poate restrânge dreptul la liberă circulație în temeiul art. 53 din Constituție, ordonanța militară vine și îți spune exact când ai voie să ieși din casă și pentru ce.

Ordonanța militară poate fi dată după emiterea decretului prezidențial prin care se impune starea de urgență pe întreg teritoriul țării.

Doctrina este sumară în acest sens, dar există câteva precizări documentate cu privire la situația ordonanțelor militare.

Dacă cineva se consideră lezat în drepturile sale de ordonanța militară, atunci da, poate atacă în instanță prevederile care nu sunt de comandament militar (art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004).

…ne ducem la DEX și aflăm:

ORDONÁNȚĂ, ordonanțe, s. f. 1. Dispoziție scrisă emisă de o autoritate administrativă, judecătorească etc.; act care conține această dispoziție. ◊ Ofițer de ordonanță = ofițer atașat pe lângă marile comandamente, cu misiunea specială de a transmite ordinele.

Ordonanță de plată = dispoziție, ordin de plată a unei sume. Ordonanță prezidențială (sau, ieșit din uz, președințială) = hotărâre judecătorească dată în proceduri cu caracter urgent.

Ordonanță de urgență = hotărâre guvernamentală luată în absența Parlamentului, cu putere de lege și care poate fi confirmată sau infirmată ulterior de Parlament.

(Înv.) Rețetă medicală. 2. (În vechea armată) Soldat în serviciul personal al unui ofițer. 3. (Arhit.) Dispunere, aranjare generală a elementelor componente ale unei fațade. – Din fr. ordonnance.

MILITÁR2, -Ă, militari, -e, adj. 1. Care ține de armată; al armatei, ostășesc. În clipă supremă a despărțirii, la vasele militare n-au loc acele scene de îmbrățișări, lacrime, strigăte și gălăgie, care se petrec la plecarea vaselor de pasageri.

BART, E. 234. Ființa funcționarilor civili și militari… da acestei privelișți o pompă solemnă.

NEGRUZZI, S. I 36. Constantin Mavrocordat, la 1739, desființa de tot vechea organizare militară a țării. BĂLCESCU, O. I 32. ◊ Serviciu militar = stagiu obligatoriu în armată pentru toți cetățenii valizi.

Tren militar = tren care transportă trupe și materiale. Tremd militar e-aici de două zile. VINTILĂ, O. 11.

Care se bazează pe armată. Ofensivă militară. 2. Privitor la război, de război; războinic. [AL. DONICI] s-a dus la Petersburg și a intrat în corpul de cădeți, însă avea el oare vocațiune pentru artă militară? NEGRUZZI, S. I 332.

Nu am nimic cu aceste acte normative dar titulatura mi se pare total nepotrivită mai ales că în această situație

…nu a acționat în conducerea operațiunilor niciun militar!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.