Noutăți privind anul școlar 2020 – 2021 în România

A apărut primul proiect privind anul școlar 2020 – 2021 în România. Ministerul Educației propune printr-un proiect de ordin ca anul școlar 2020-2021 să înceapă pe 14 septembrie.

Actualul an școlar a început pe 9 septembrie 2019. Revine vacanța inter-semestrială între 30 ianuarie 2021 și 7 februarie 2021.

În 2021, pentru că Paștele Catolic și cel Ortodox sunt programate la distanță de o lună elevii vor avea două vacanțe în perioadele: 2 aprilie 2021 – 11 aprilie 2021 și 30 aprilie 2021 – 9 mai 2021. Potrivit hotnews.ro

PROIECT
ORDIN
privind structura anului şcolar 2020-2021

În temeiul art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 8 și 12 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
emite prezentul ordin:
Art. 1 (1) Anul şcolar 2020 – 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 – 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021;
c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.
Art. 2 Anul şcolar 2020 – 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.
Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marţi, 22 decembrie 2020.
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021.
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021.
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.
Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 – 18 iunie 2021.
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021.
Vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021.
Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021.
Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021.
Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021.
Vacanţa de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.
2
Art. 3 În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Art. 4 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020 – Ziua internaţională a educaţiei.
Art. 5 (1) Programul național „Şcoala altfel” se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului „Şcoala altfel”.
Art. 6 Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.
Art. 7 Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.
Art. 8 (1) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.
Art. 9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei şi cercetării.
Art. 10 Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Rămâne acum să urmărim decizia finală și vă vom ține informați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.